בדיקה ואישור של מערכות צילום דיגיטליות המוטסות על גבי כטב"מ

תאריך:
05/12/2017
י"ז כסלו תשע"ח

בהמשך למפגש שהתקיים במפ"י בתאריך: 31/10/2017 בנושא בדיקה ואישור של מערכות צילום דיגיטליות המוטסות על גבי כטב"מ,
מצורף מסמך עם ריכוז השאלות שנשאלו במפגש ותשובות לשאלות אלה.

שימו לב - להלן המחיר שנקבע לבדיקת מערכת צילום אווירית דיגיטלית:

מחיר בדיקת מערכת צילום אווירית דיגיטלית בכל הפורמטים הוא 18,513 ₪. מחיר זה מתבסס על אגרת שעת עבודה של המרכז למיפוי ישראל שגובהה 102.85 ₪ לשעה, ועל בסיס הניסיון המצטבר שמשך הבדיקה הוא 180 שעות. גובה האגרה לשעה מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויי המדד. בדיקת המערכת מותנה בתשלום מקדמה על סך 50% ממחיר הבדיקה, אשר תשולם עם תחילת הבדיקה. מסירת ממצאי הבדיקה ואישור המערכת תתבצע לאחר תשלום היתרה.