ריכוז אישורי מצלמות אוויריות דיגיטליות ואנלוגיות

​​

תאריך:
22/11/2017
ד' כסלו תשע"ח

המרכז למיפוי ישראל מאשר מצלמות אוויריות, דיגיטליות ואנלוגיות, למיפוי פוטוגרמטרי ולהכנת אורתופוטו. אישור המצלמות למשימות אלו מתבצע בהתאם לתקנות. להלן קישור למסמך ריכוז האישורים, מסמך זה כולל קישורים לפרטי המצלמות, מסמכי הכיול והאישור של כל מצלמה.


להלן קישור לנתונים היסטוריים של מצלמות פוטוגרמטריות אנלוגיות ודוחות כיול​.