דוח כיול מצלמה אווירית פוטוגרמטרית, מדגם RC30 LEICA של המרכז למיפוי ישראל

תאריך:
25/11/2014
ג' כסלו תשע"ה