ביקור של משלחת בכירים ממרכז המיפוי הסיני

תאריך:
19/01/2016
ט' שבט תשע"ו

ביום שני ה 18/2 נערך ביקור של משלחת בכירים ממרכז המיפוי הסיני
NAGS - National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation of China
המשלחת הציגה את הפעילויות המרכזיות במיפוי ומדידות בסין, העבירה קבצי מידע ומיפוי עולמיים שהוכנו בסין וסקרה את המחקרים והפיתוחים האחרונים שבוצעו בסין בתחום.
במקביל מפ״י הציג את הפעילויות המרכזיות בישראל.
שני הצדדים הביעו עניין בחיזוק שיתוף הפעולה בהעברת ידע, טכנולוגיות ומידע


1.jpg
2.jpg
3.jpg
​​