אשדוד בראי השנים

תאריך:
30/10/2012
י"ד חשון תשע"ג