הודעה על פטירתו של ד"ר רון אדלר

תאריך:
23/08/2015
ח' אלול תשע"ה

ההנהלה ועובדי המרכז למיפוי ישראל משתתפים בצערה של משפחת אדלר
על מותו של מנכ"ל המשרד לשעבר הגמלאי ד"ר רון אדלר.

יהיה זכרו ברוך.​