שינוי בתעריף השימוש ב MAPI-RTK

תאריך:
03/04/2012
י"א ניסן תשע"ב

משתמשי רשת תחנות הקבע שלום,

על מנת להגביר את השימוש ברשת אחידה ומבוקרת – רשת תחנות הקבע APN, ברצוננו להודיע כי תעריף השימוש בMAPI-RTK- נקבע כמחיר שימוש חודשי קבוע של 400 ₪ למכשיר מדידה ללא הגבלת זמן ההתקשרות.
החלטה זו תיכנס לתוקף החל מ1 במאי 2012 לתקופת ניסיון של 3 חודשים.
השימוש באפשרות מחיר חודשי קבוע, תיקבע לפני תחילת החודש.
ללקוחות שאינם מעוניינים בתעריף הקבוע, תינתן אפשרות לשימוש מזדמן בתעריף של 2 ₪ לדקת התקשרות.

המשך עבודה נעימה,
אגף גיאודזיה ואכיפה
מפ"י