מפות שפג תוקפן למסירה לכל דורש למטרות חינוכיות

תאריך:
16/07/2009
כ"ד תמוז תשס"ט

​16/07/2009

המרכז למיפוי ישראל מציע למסירה, ללא תשלום, מפות שפג תוקפן לשימוש בגופים ציבוריים המקיימים פעילויות חינוכיות ולימודיות, כגון חינוך, ספריות וכו'.

מגבלות שימוש: המפות תשמשנה את הפונים למטרות חינוכיות וללא אפשרות של מסירה/מכירה/העתקה בכל מדיה.
מפ"י יהיה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי את כמות המפות שיקבל כל אחד מן הפונים.

לפרטים נא לפנות לורד/לנה בטלפונים: 03-6231632/969
בקשות תתקבלנה על לשעה 13:30.