פרמטרי התמרה ברשת IGD05/12 APN ו - IG05/12

תאריך:
03/04/2012
י"א ניסן תשע"ב
לנוחיותכם מפורסמים פרמטרי התמרה ברשת IGD05/12 APNו IG05/12

המשך עבודה נעימה,
אגף גיאודזיה ואכיפה
מפ"י