בחינות למבקשי רישיון מדידה

תאריך:
26/05/2019
כ"א אייר תשע"ט

להן פרטי הבחינות ( מתכונתן, מועדן ומיקומן) 
טבלה.JPG


נהלים והרשמה:

1. המעוניינים לגשת לבחינות ימלאו טופס מקוון בקשה להירשם לבחינות מודד מוסמך​ ​ עד שבוע לפני תאריך הבחינה המבוקשת.
זמן המענה המשוער הינו עד 7 ימי עבודה.  
באחריות הפונה לוודא שהבקשה התקבלה (אישור מסירה במייל או קשר טלפוני במקרה ולא התקבל מענה תוך 7 ימי עבודה). 

2. על המועמד לקבל טרם תשלום אגרת הבחינה אישור מרשמת המודדים על עמידתו בתנאים לביצוע הבחינה.
עם סיום בחינת נתוני המבקש להיבחן, יצא אליו מכתב באמצעות דוא"ל שיכלול קישור לשרת התשלומים.

3. כתנאי להשתתפות בבחינה נדרש לשלם אגרת הבחינה בסך 103 ₪. המועד האחרון לתשלום אגרת הבחינה הוא יום לפני הבחינה.

4. בסיום התשלום יש להעביר באמצעות מייל לכתובת geodesist@mapi.gov.il  את אישור התשלום.
מובהר בזאת שללא תשלום אגרת בחינה לא ניתן להיבחן ! 

5. יש להתייצב לבחינות במועדים הנקובים ולהצטייד בתעודה מזהה ( ת.ז. או רישיון נהיגה או דרכון).

לקבלת מענה טלפוני לבירורים, ניתן לפנות בימים א'-ד' בין השעות 09:00 - 11:00 לטלפון: 03-6231850.​מבחנים לדוגמא

​נושא הבחינה​​​קבצים להורדה לפי השנים

​​​חלוקה ועריכה של תכנית לצורכי רישום
​ספטמבר 2015
נובמבר 2015
ספטמבר 2016
​דצמבר 2016
​​​ ​​ ​ ​ ​​
 


​​ ​​תחיקה​​ ​​ ​​

2008
​2010
​2012
2013
​2015