משולחן המנכ"ל מספר 71

תאריך:
18/05/2021
ז' סיון תשפ"א

חברותי וחברי המודדים שלום רב,

להלן הנושאים משולחן המנכ"ל​


השבתת מערכת טופוקד לצורך שדרוג גרסה

בשנים האחרונות, אנו במרכז למיפוי ישראל משקיעים ומפתחים ממשקי עבודה מקוונים לציבור המשתמשים במערכת טופוקד.
אנו ערים לריבוי השיבושים שאתם חווים לאחרונה בעבודה השוטפת מול המערכת, ועושים את מירב המאמצים לתיקון התקלות והשיבושים בהקדם האפשרי. 
כחלק מתהליך שדרוג לשיפור חווית המשתמש, עמידות המערכת ועדכוני גרסה ביישומים קיימים תושבת המערכת בימים שלישי ורביעי ה-18.5 ו ה-19.5. הודעה על סיום ההשבתה חזרה לעבודה רגילה תצא עם סיום ההשדרוג.  
על פי התוכנית טופוקד דור ג' תעלה מייד לאחר מכן באותה הכתובת ובאופן שקוף למשתמש.
לנוחיותכם, להלן קישור לסרטון הדרכה ראשוני המציג את המערכת ואופן השימוש בה: 

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית.


שינויים ועדכונים בהנחיות המנהל

​הנחיות המנהל הן דינמיות. מעת לעת יש צורך לעדכנן בעקבות שינויים בתהליכים, הפקת לקחים ופניות שלכם המודדים. בכדי שתמיד תעשו שימוש בגרסה האחרונה והנכונה של ההנחיות המלצתי שתבדקו מדי פעם באתר. בכותרת ההנחיה תוכלו לבדוק את תאריך העדכון. 


הנחיית מנהל בנושא סימון גבולות

​סימני מדידה מבוצעים באופנים שונים וכוללים בין היתר: צבע, ברזלי זווית, ברגים וכיוצ"ב.

המרכז למיפוי ישראל שם לעצמו מטרה למזער את הפגיעה של סימני המדידה במרקם הבנוי והטבעי במדינה.
כבר קרה שהתקבלו תלונות על מודדים, שסימנו בצבע שמן ברצפה או חיפוי אבן חדשים, ובהחלט יתכן והיה ניתן לבצע סימון באופן אסתטי יותר או לחילופין לוותר על הסימון כלל.
לאור האמור, בכוונת המרכז למיפוי ישראל בהתאם לתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו-2016 סעיף 17(ב) להכין הנחיית מנהל, ומבקש להקים צוות שיכין המלצות בנדון.
עבודת הצוות תכלול : בחינת המצב הקיים בארץ ובחו"ל, בחינת אמצעי סימון מתקדמים (שבבים אלקטרוניים משולבים בדסקית), הכנת המלצות לגודל ואופן הסימון ועוד.
הצוות יכלול עד שבעה אנשים מהם שלושה מהמרכז למיפוי ישראל וארבעה מהשוק הפרטי.
מודדים שמבקשים להיכלל בצוות יפנו באמצעות טופס מקוון​.
ארבעת המודדים הראשונים שיירשמו יבחרו כחברי הצוות .

קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לעבודות מדידה של המרכז למיפוי ישראל

​המרכז למיפוי ישראל פרסם קול קורא להצטרפות למאגר מודדים לעבודות מדידה לצורך ביצוע עבודות מדידה שונות.

הרינו להביא לידיעתכם שעקב המצב הביטחוני והחגים, הארכנו את מועד הרישום למאגר הספקים לעבודות מדידה .
המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות הוא יום חמישי 20/5/2021 . אשמח להיענותכם.

​ניתן לראות מסמך זה כאן​


בברכה,
חגי רונן, מנכ"ל