משולחן המנכ"ל מספר 70

תאריך:
17/03/2021
ד' ניסן תשפ"א

חברותי וחברי המודדים שלום רב,​

להלן הנושאים משולחן המנכ"ל. קריאה מהנה.


רישום התמ"ר הראשונה

אני שמח להודיע כי, בהמשך לאישורה של התכנית התלת ממדית הראשונה, התכנית נרשמה בלשכת רישום המקרקעין וניתן להפיק נסח רישום לחלקה התלת ממדית (גוש 30868 חלקה 50) ולחלקה הקרקעית (גוש 30868 חלקה 31) שקיימת לה גריעה.

לעיון בתמ"ר החתומה לחץ כאן.

הדרכות על הנחיות המנהל החדשות

​הנכם מוזמנים להשתתף בסדרת הדרכות בנושא הנחיות המנהל החדשות שתחל בחודש אפריל. ההדרכות יועברו על ידי מנהלי המרכז למיפוי ישראל בנושאי קדסטר, מיפוי ומידע ומדידות. סדרת ההדרכות תועבר בימי שלישי למשך של כשעה וחצי בכל פעם. ההדרכות יועברו באופן מקוון, יוקלטו וגם יונגשו ב-youtube.

לתכנית ההדרכות ולמידע נוסף​ לחץ כאן.

 דיוק תחום עבודה בממשק רישוי זמין

​לאור פרסום הוראת השעה, תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), תש"פ-2020, בנושא הגבלת מספר הבדיקות של תנאים מוקדמים בבקשות למידע להיתר. נבקש לחדד את נושא הגדרת תחום העבודה (פוליגון בשכבת M1200) עבור משתמשי ממשק רישוי זמין - הגשת מפות טופוגרפיות באופן מקוון.

הגדרת תחום העבודה צריכה להיות מדויקת ובהתאם לגבולות המגרש/חלקה נשואת ההיתר בלבד. הגדרת תחום עבודה לא תואם מייצרת נתוני סרק לא מדויקים בבקשות למידע והדבר גורם לעיכוב התהליך ולעיתים גם לדחיית בקשות.
בחודשים הקרובים תתווסף בדיקה חוסמת נוספת שתצליב בין נתוני החלקות כפי שהתקבלו בשכבת M1200 ובין טבלת החלקות המופיע בשובל המפה.
לפרטים נוספים​ לחץ כאן

חשיבות הפנייה למרכז למיפוי ישראל במקרים של מחלוקות בין מודדים

​בעקבות מחלוקת על מיקום גבול בין שני מודדים, הוזמן מודד שלישי לכתוב חוות דעת ולהכריע בנושא. אחד הצדדים לא קיבל את חוות הדעת והפנייה הועברה למרכז למיפוי ישראל. לאחר בדיקה מקיפה שבה נמצא פגם בחומר הביסוס הוצעה פשרה שהתקבלה על ידי הצדדים וסוכם להכין תת"ג המסדיר את מיקום הגבול.

פנייתי אליכם בבקשה שבמקרים דומים של מחלוקות על מיקום גבולות חלקות תפנו ישירות לייעוץ של מנהל מרחב גליל מודד מוסמך יוסף יוסף בכתובת דוא"ל yosefy@mapi.gov.il או לחילופין לפורום קדסטר באמצעות הטופס המקוון (קישור).
 

תחום המיפוי בהכנת מפת מדידה להיתר בניה

בעקבות פניות של מודדים ומקרים שהועלו בפני המרכז למיפוי ישראל דייקנו את תחום המיפוי הנדרש במקרים של בניה חדשה או תוספות בניה בקמפוסים או מתחמים מרובי בניה. תחום המיפוי במקרים אלו יהיה בהתאם לצרכי התכנון וכפי שיקבע עורך הבקשה.
להנחיית המנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה לחץ כאן​.