משולחן המנכ"ל מספר 69

תאריך:
02/02/2021
כ' שבט תשפ"א

חברותי המודדות וחברי המודדים שלום רב,

​שמי חַגיִּ רונן ובתאריך 01.01.2021 התחלתי בתפקידי כמנהל המרכז למיפוי ישראל.

picture.PNG

לפני כארבע עשרה שנים נכנסתי בשערי המרכז למיפוי ישראל כסטודנט במסגרת תכנית "עתידים לתעשייה". עם סיום הלימודים התקבלתי לחטיבת הקדסטר לאגף הסדר קרקעות, משם המשכתי אל חטיבת הגאודזיה ומילאתי מספר תפקידים שהאחרון שבהם סמנכ"ל חטיבת הגיאודזיה והאכיפה. במסגרת תפקידיי השונים במרכז למיפוי ישראל הייתי שותף לפעילויות רבות כגון הגשה מקוונת של תכניות לצרכי רישום, צוות שלטון מקומי ואכיפה. 
אני רוצה להודות מקרב לב למנכ"ל היוצא מודד רונן רגב שמסייע לי רבות בכניסתי לתפקיד. רונן עשה את מירב המאמצים בכדי שכניסתי לתפקיד תהיה חלקה ופשוטה ככל הניתן ועל כך נתונה לו הערכתי הרבה. אני מאחל לרונן הצלחה רבה בהמשך הדרך.

יוקרת מקצוע המדידות והרמה המקצועית חשובה לי ואני מתכוון להמשיך לפעול ולקדם נושאים ופעילויות למען מטרות אלו ומזמין אתכן ואתכם להעלות רעיונות ודרכים חדשות שישפיעו על עתיד המקצוע.

בנוסף, כמשרתי הציבור, חשובה לנו, עובדות ועובדי המרכז למיפוי ישראל, איכות וזמינות השירות המהווה נדבך עיקרי ליישום החזון, הייעוד והערכים שלנו ונמשיך ללמוד, לעשות, להשתפר ולקדם ככל יכולתנו.

המסורת שבה התחיל קודמי בתפקיד לפרסום חדשות ועדכונים בנושאים המקצועיים הינה דרך נהדרת לספר על הנושאים והפעילויות המתבצעות שרובן ככולן למענכן ולמענכם ולמען מקצוע המדידות, כוונתי להמשיך מעת לעת לשלוח הודעות וחדשות חשובות ומרכזיות. תקוותי שיהיו רבות כאלו ושתמצאו לנכון לקרוא ולעשות בהן שימוש

להלן הנושאים לשולחן זה:


תמ"ר ראשונה

​אני שמח לבשר שבדצמבר 2020 אושרה התכנית התלת-ממדית הראשונה לצורכי רישום (תמ"ר) במדינת ישראל והיא נמצאת כרגע בהליך רישום.
בכדי לרכוש ידע וניסיון, הכנו תמ"ר לפרויקט מגורים משולב במסחר ומתחתיו עוברת דרך. הפרויקט ממוקם במחלף גבעת מרדכי בירושלים. אתם מוזמנים לצפות בדוגמאות לתמ"ר המפורסמות באתר מפ"י. מודדים המעוניינים להכין תמ"ר בפרויקטים שבהם הם מעורבים ומעוניינים לקבל סיוע מקצועי,
מוזמנים לפנות אל מודד שמעון ברזני, סמנכ"ל קדסטר בכתוב shimon@mapi.gov.il  

ייעוץ על ידי מודד מבקר

בשולחן המנכ"ל מספר 33 הודענו שאתם מוזמנים לקבל ייעוץ בנושאים קדסטריים ממנהל מרחב הגליל, מודד יוסף יוסף, ושהמלצתו תחייב את מבקר הקדסטר בתהליך הביקורת. מהיום ניתן להתייעץ עם המודדים המבקרים ולקבל את חוות דעתם המקצועית. סיכום הייעוץ וכל חומרי המדידה יועברו למודדת נטליה קובלצי'וק, מנהלת תחום מודדים מבקרים. 

נטליה תאשר בכתב את הסכמתה או הנחייתה למודד המבקר להשלמת הבדיקות. הסיכום וחוות דעתו של המודד המבקר יתועדו בפרשה הטכנית של התצ"ר או התת"ג שיוגשו לביקורת ויהוו כהנחיה מחייבת למבקרים של המרכז למיפוי ישראל.​​


הגשת תצ"ר לביקורת המרכז למיפוי ישראל טרם חתימת יו"ר ועדת התכנון והבניה על העתק התצ"ר

בשולחן המנכ"ל מספר 7 הודענו לכם על הגשת תצ"ר לביקורת לפני חתימת הוועדה לתכנון ובנייה. החל מתאריך 7.12.2020 גם מודדים מבקרים החלו להגיש מפות לביקורת טרם חתימת יו"ר ועדת התכנון והבניה על העתק התצ"ר במטרה לקצר את לוחות הזמנים. כיוון שמדובר על מסלול ביקורת מקל ומהיר יתכן שהתצ"ר תמצא תקינה טרם קבלת ההעתק החתום. במקרה זה, כאשר יתקבל ​עותק חתום הוא ייבדק על ידי מבקר מפ"י וככל שיימצא תקין התצ"ר תאושר ככשרה לרישום.

הסרת פרטי אישור הוועדה מגליון תצ"ר כשרה לרישום

בהתאם לתקנה 32 (ב) אישור התצ"ר ככשרה לרישום מותנה בהגשת עותק חתום על ידי יו"ר הוועדה.

בכדי לייעל את התהליך בוטלה הדרישה לכלול את האישור על גבי התצ"ר המוגשת לביקורת מפ"י. מובהר בזאת כי השינוי אינו מבטל את הצורך בקבלת אישור יושב ראש וועדת התכנון לתאימות תצ"ר לתכנית. 
העותק החתום יישמר במערכת הטופוקד לאחר אישור התצ"ר ככשרה לרישום.

בברכה,
חגי רונן, מנכ"ל