משולחן המנכ"ל מספר 66

תאריך:
22/09/2020
ד' תשרי תשפ"א

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​


שרותי רשת באתר המפות הממשלתי

משרדי מדידות שעובדים בסביבת ממ"ג, מוזמנים לגשת למידע הקדסטרי ולרשימת הנכסים (כתובות, קואורדינטות, תתי-חלקות ועוד..) באמצעות שרותי רשת, ובכך להמנע מהורדה חוזרת של המידע למערכותיהם מעת לעת, תוך שמירה על עדכניות שוטפת של הנתונים.

להלן קישור למסמך שהכין פרופ' ירון פלוס המדען הראשי, עם הסבר על שימוש בשרותי הרשת, באמצעות מערכות המידע הגאוגרפי הנפוצות. אתם מוזמנים לפנות אליו בכל שאלה.


הזמנה לשיתוף בטכנולוגיות מדידה חדשות

בעשור האחרון אנו עדים לפיתוח מואץ של טכנולוגיות המשמשות למיפוי ומדידה: מצלמות דיגיטליות עם ערוצי צבע ואינפרה-אדום, רחפנים, חיישני לייזר קרקעיים ומוטסים, מיפוי ממונע, תצלומי לווין, רדאר, פוטוגרמטריה קרקעית, ענני נקודות ועוד.

הדיוקים המתקבלים משימוש בטכנולוגיות מתקדמות תלויים במספר רב של גורמים ועל כן המודד נדרש להכיר אותן לעומק. כדי להבטיח את התאמת העבודה לדיוק הנדרש, עליכם לפעול בהתאם להנחיית המנהל לבקרת איכות למפה טופוגרפית, בקישור.

מכיוון שאתם הראשונים להכיר את השינויים הטכנולוגיים המהירים והמגוונים, ובמטרה להיות עדכניים בטכנולוגיות שבהן אתם מבצעים עבודות מיפוי ומדידה, נודה לכם אם תשתפו אותנו ותעדכנו אותנו בכל ציוד או אמצעי מדידה חדש שבו אתם עושים שימוש. אנא שילחו את הפרטים אל עופר סימן-טוב מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק, בכתובת oferst@mapi.gov.il


שכבות גבולות רישום מקרקעין באתר המפות הממשלתי

אתר המפות הממשלתי כולל מגוון רחב של שכבות מידע בנושא גבולות רישום מקרקעין, והם מפורטים בטבלה שלמטה. לנוחות המשתמשים, ארגנו מחדש חלק מהשכבות והוספנו מידע שטרם הוצג באתר.

הוספנו 2 שכבות חדשות: גושים – גבולות רישום מקרקעין, חלקות – גבולות רישום מקרקעין, והן מודגשות בירוק בטבלה.

שכבות אלו כוללות את המידע על גושים מוסדרים וגושים בתהליך הסדר, והן יחליפו את השכבות גושים, חלקות ומפתחות גושים, המודגשות בצהוב. תדירות העדכון של השכבות החדשות היא יומית.

pic1.PNG

השכבות החדשות כוללות את המידע הבא:

1.  גבולות של גושים וחלקות מוסדרים.
2.  שטחים רשומים של חלקות מוסדרות.
3.  גבולות של גושים בהסד.  
4.  גבולות של חלקות בהסדר, לאחר אישור המפה המוקדמת על-ידי פקיד ההסדר.
5.  גבולות של גושים שטרם החל בהם תהליך הסדר.​


השכבות לא כוללות את המידע הבא:

1.  שטחים של חלקות שטרם הוסדרו.
2.  גבולות של חלקות במפה מוקדמת שטרם אושרה על-ידי פקיד ההסדר.​​​


להלן צילום מסך של אזור שבו קיימים גושים במצבים שונים, כולל מקרא הצבעים בצד ימין. שימו לב שבעת ההתמקדות מופיעים גבולות החלקות יחד עם גבולות הגושים, ובעת ההתרחקות נעלמים גבולות החלקות ומוצגים רק גבולות הגושים.

pic2.PNG

להזכירכם: במקרה שנדרשים לכם נתונים על גבולות של חלקות שטרם הוסדרו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בהתאם להנחיית המנהל למסירת נתונים למודדים מגושים שבתהליכי הסדר, בקישור. כמו כן, אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה בנושא גושים בהסדר אל מודדת מוסמכת אורית מרום מנהלת אגף הסדר קרקעות, בכתובת marom@mapi.gov.il

דגשים בנושא תכולת חומר ביסוס

ההגדרה לחומר ביסוס בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו-2016, הרחיבה את ההגדרה הקודמת, באופן שחומר הביסוס כולל גם את המידע שמופיע במרשם המקרקעין. בעת שחזור גבולות של חלקה, יש להתייחס לתכולת נסח הרישום, ובנוסף לגבול הרשום שלה, להציג במפה גבולות של זכויות קניין מתשריטי בתים משותפים, תשריטי זיקות הנאה, מפות נלוות להסכמי שיתוף ועוד.

הצגת הגבול הרשום של החלקה ללא התייחסות למידע שבמרשם המקרקעין מציג מידע חלקי על זכויות הקניין; מצב זה יכול לגרום לשגיאות בתהליכי תכנון ורישוי שלשמם הוזמנה מפת המדידה.


טיוטת הנחיית המנהל למדידת גבהים אורתומטריים

להלן קישור לטיוטת ההנחייה. התייחסותכם חשובה לנו מאוד. שילחו אותה בבקשה עד 13.10.2020 אל רחל סרנגה, בכתובת saranga@mapi.gov.il


תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (הוראת שעה), התש"ף-2020

מינהל התכנון פרסם את הוראת השעה שבקישור, והיא תכנס לתוקף ב- 26.09.2020. הסבר על ההוראה מופיע במצגת שבקישור. שימו לב לעמוד 3 של המצגת: כל עוד הוראה זו בתוקף מותר לוועדה לדחות בקשה פעם אחת בלבד, כלומר כל ההערות צריכות להיות מרוכזות בבדיקה הראשונית ולאחריה לא יהיה ניתן להחזיר את הבקשה, לרבות הערות נוספות על מפת המדידה.

תפקידכם כמובן הוא למדוד ולהכין את המפה בהתאם לתקנות וההנחיות הרלוונטיות, לרבות הנחיית המנהל לבקרת איכות למפה טופוגרפית, בקישור. אזכיר שהמרכז למיפוי ישראל מבצע בדיקות מדגמיות של מפות מדידה להיתר בניה בשיתוף הוועדות לתכנון ובניה. בקשתי האישית מכל אחת ואחד מכם היא לשמור על רמה מקצועית גבוהה ואיכותית.

תקוותי שהוראת שעה זו תקל עליכם ותחסוך מכם את התיקון החוזר ונשנה של מפות מדידה להיתר בניה. ההוראה אומנם מוגבלת בזמן, אך אם אכן ימצא כי השינוי גורם לייעול ושיפור תהליך הרישוי, הסעיפים יהפכו לקבועים.


​​מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​