משולחן המנכ"ל מספר 65

תאריך:
23/08/2020
ג' אלול תש"פ

​​​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

שכבת נקודות בקרה באתר המפות הממשלתי

​כדי להקל עליכם לאתר ערכים של נקודות בקרה (גם כשאתם בשטח..), שיפרנו את שכבת הנקודות באתר המפות הממשלתי www.govmap.gov.il, וכעת הן מופיעות בערכיהן המלאים. סמנו לצפייה את שכבת נקודות בקרה בתפריט השכבות ובחרו את הנקודה שאתם מעוניינים בערכים שלה:

nb.jpg

בנוסף, תוכלו ליצור רשימה באמצעות היישום ניתוח מרחבי, לקבל רשימה של כל נקודות הבקרה שנמצאות בתחום החיפוש שתגדירו ולנוחותכם, לייצא את הערכים לטבלת Excel:

table.jpg


מסמכי קדסטר חדשים בתצפית

במסגרת הפרויקט הנמשך לדיגיטציה של כל ארכיוני המרכז למיפוי ישראל, השלמנו סריקה וארכוב של שני סוגי מסמכים נוספים:

1. פנקס שדה נלווה להסדר: פנקסים שכוללים מדידות שלא תמיד היו חלק ממדידות ההסדר.
2. צלעונים בריטיים: דפים עם ערכים של נקודות בקרה שלא נכללות בבנג"ל.​

בנוסף, אנו נעלה באופן שוטף מסמכים מסוג מפת גוש הסדר, שמחליף את סוג המסמך מפה סופית. מסמכים אלו כוללים את כל המידע של מפת הגוש בקובץ אחד: מדידת המצב הקיים בשטח, נקודות גבול, חזיתות ושטחים.
בשלב זה, מופיעים המסמכים בתצפית בלבד והם יופיעו בקרוב גם באתר טופוקד.

מעבר להגשת תצ"ר ותת"ג בטופוקד

ההגשה המקוונת של תצ"ר ותת"ג החלה ב- 1.01.2015, וזאת באמצעות טפסים מקוונים שניתן להגיע אליהם מאתר המרכז למיפוי ישראל ומאתר טופוקד. בימים הקרובים נעבור להגשה של תצ"ר ותת"ג ממערכת טופוקד. השינוי הוא חלק מתהליך שבסיומו כל תהליכי הבדיקות, ההגשה והביקורת יהיו בטופוקד, ובין היתר, תוכלו אתם המודדות והמודדים וגם מזמיני העבודות, להתעדכן באופן שוטף במצב העבודות.

כדי להגיע לטופס החדש יש לפתוח פרויקט חדש מתחת לכותרת הגשת מפת קדסטר לביקורת. הטופס החדש יופעל ביום חמישי 10.09.2020, והשימוש בטפסים הישנים יופסק ביום ראשון 1.11.2020. בתקופת החפיפה שבין שני תאריכים אלו, ניתן יהיה להגיש עבודות גם בטפסים הישנים וגם בטופס החדש. אני ממליץ לכם מאוד לעשות שימוש בטופס החדש, כדי לעבור באופן חלק להגשה בטופוקד.


דגשים בעריכת תצ"ר עם מספר גליונות

הגליונות הנפוצים בעת עריכת תצ"ר שכוללת מספר גליונות הם גליון שטחים, גליון ראשי וגליונות מילואות. במסגרת בדיקת תקינות הקובץ באשף רקפת, חשוב שהפרטים הבאים יופיעו בקובץ של הגליון הראשי: טבלאות שטחים, נקודות גבול וחזיתות. לפיכך, נבקש להקפיד על שלמות נתונים אלו בקובץ הנבדק.

להלן קישור לדף מפות הדוגמה שבו תוכלו למצוא את דוגמה לתצ"ר בשטח מוסדר עם מספר גליונות . הדוגמה כוללת שני קבצים:

1. קובץ גליון ראשי, שכולל גליון שטחים וגליון של המפה. שימו לב שחלק מהחזיתות מוסתרות.
2. קובץ מילואות, שכולל שני גליונות עם מילואות.

שימו לב: במקרה שאינכם מציגים חזיתות בגליון הראשי, אל תמחקו אותן, אלא הסתירו אותן בתוך הבלוק, כדי שתוצאת הבדיקה באשף רקפת תהיה תקינה.

הרחבת מפרט המיפוי הלאומי

בשנת 2018 השקנו את מפרט המיפוי הלאומי, המבוסס על מפרט מבא"ת של מינהל התכנון, והוא הורחב כך שיתאים למדידה בדרגות דיוק ופרוט גבוהים, ולאחר הטמעת מפרט חני"ת הוא מתאים גם לצורך הכנת מפות קדסטר.

אנו פועלים להרחיב את המפרט לנושאים נוספים, כך שכל נושא יהווה פרק במפרט: זכויות במקרקעין, תכנון, מיפוי ימי ועוד. במהלך חודש 9.2020 נוסיף למפרט פרק העוסק בתחבורה.​


תעודות מודד לשם כבוד

כבכל שנה נשמח להעניק תעודות מודד לשם כבוד גם השנה. עקב משבר הקורונה, לא יתקיים כנס המודדים השנתי המשותף ולכן נעניק את התעודות בלשכתי, לאחר חופשת סוכות. שילחו בבקשה את המלצותיכם עד 17.09.2020 אל אלקנה דשן בכתובת elkanad@mapi.gov.il

להלן הקריטריונים לקבלת התעודה; הם מיועדים לנשים וגברים כאחד:

1. רק מודדות ומודדים מוסמכים עם ותק של מעל 10 שנים יכולים להגיש המלצה למועמד לתעודה.
2. ניתן להמליץ על 2 מועמדים לכל היותר מארגון או משרד מדידות בכל שנה.
3. המועמד עוסק במדידות מעל 10 שנים, ועובד במדידות גם בימים אלו.
4. למועמד ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בשטח, כולל ידע וניסיון בהפעלת מכשירי מדידה.
5. מועמד שעובד גם במשרד יהיה בעל נסיון בהפעלת תוכנות גאודטיות ותוכנות עריכה ממוחשבת.
6. המועמד אחראי או מעורב על פרויקטים שכוללים קדסטר. אבקש לצין מספר דוגמאות.
7. למועמד השגים מיוחדים. אבקש לפרט ולהסביר.

בהצלחה!

מפגשי מודדים במרחבים

​להלן תאריכי המפגשים במרחבים. מפגשים אלו יהיו האחרונים, לקראת סיום תפקידי כמנכ"ל המרכז למיפוי ישראל. ​

​גליל 
 


​12.10​שני​14:00​15:30​רחוב המלאכה 1 נוף הגליל
מבנה 1 כניסה 1 קומה 2
​דרום​15.10​חמישי​11:00​12:30​רחוב התקווה 4 באר שבע
קריית הממשלה, קומת קרקע
  

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​​