משולחן המנכ"ל מספר 63

תאריך:
05/05/2020
י"א אייר תש"פ

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,


כניסת הנחיית המנהל לביקורת תצ"ר ותת"ג לתוקף

​ההנחיה שבקישור, מחליפה את הנחיית המנהל 1/2014 לביקורת מפות קדסטר, והיא נכנסת לתוקף היום. טיוטת ההנחיה פורסמה להתייחסותכם וקיבלנו מכם תגובות חשובות שהשפיעו על הנוסח שלה. מטרתה העיקרית של ההנחיה היא לקצר את לוחות הזמנים לביקורת של תצ"ר ותת"ג במרכז למיפוי ישראל, באמצעות שני תהליכים חדשים:

1.  ביקורת מקדמית שתבוצע בתחילת תהליך הביקורת על-ידי אחד מהמנהלים בחטיבת קדסטר. תנאי לכניסת העבודה לתור לביקורת יהיה לעבור בהצלחה את הביקורת המקדמית.
2.  תהליך ניקוד לשגיאות בעבודות, אשר יאפשר חישוב מדד איכות לעבודותיו של כל מודד, וביצוע ביקורת מקלה (מסלול א') למודדים שמדד האיכות של עבודותיהם יהיה גבוה מ- 85.
כדי לבצע את תהליך הביקורת באופן מובנה, פיתחנו מערכת ייחודית שאמצעותה המבקרים יתעדו את תהליך הביקורת, ינחו את המודדים ויעדכנו את מזמיני העבודה, והמערכת תחשב באופן שוטף את מדדי האיכות. חשוב מאוד שתכירו את ההנחייה ותפעלו בהתאם, ושתעירו ותאירו לנו עם התקדמות השימוש בה. 


פרסום להערות הציבור של טיוטת הנחיית המנהל לשחזור גבולות של חלקות רשומות

ההנחיה שבקישור, תחליף עם כניסתה לתוקף שלוש הנחיות מנהל: 1/2013 לסווג נקודות גבול, 2/2013 לקביעת ערכי נקודות גבול והקלה בשחזורן בחלקות חצויות, ו- 6/2014 לשחזור גבולות של חלקות רשומות.

המטרות העיקריות של עדכון ההנחייה הן:

1.  איחוד כל ההנחיות הקשורות לתהליך שחזור גבולות, להנחיה אחת נוחה וברורה.
2.  פרוט של המקרים שבהם ניתן להקל בעת שחזור גבולות.
3.  שינוי סווג נקודות הגבול, לאור הערות חשובות שקיבלנו מכם לאורך השנים.
חשוב לנו מאוד לקבל את התייחסותכם. שילחו אותה בבקשה עד 31.05.2020 לרחל סרנגה, בכתובת saranga@mapi.gov.il


פרישתה של מודדת מוסמכת לריסה ווזנסנסקי לגמלאות

לריסה התחילה לעבוד במרכז למיפוי ישראל בשנת 1992 בחטיבת קדסטר ועברה תפקידים שונים. בשנת 2007 קיבלה על עצמה לנהל את מרחב תל אביב ובשנת 2013 נבחרה לראש אגף תצ"ר, ואיחדה את מרחב תל אביב עם גף פע"מ.

לריסה הובילה שינויים משמעותיים בקשב למודדים וברמת ביקורת הקדסטר. כמי שבעבר הגיש למרכז למיפוי ישראל תצ"ר לביקורת, עמיתי למקצוע ואני רחשנו לה הערכה רבה על כך. כמו כן, הייתה לריסה שותפה לתהליכי חשיבה מרכזיים בחטיבה, אשר אפשרו לנו לשפר את רמת הביקורת ואת השרות לכם המודדים, לאורך השנים.

לריסה החליטה לפרוש בתחילת החודש שעבר, ומכיוון שהיא דמות משמעותית כל כך עבור המודדים שעוסקים בהכנת תצ"ר בפרט ועבור המודדים בכלל, חשוב היה לי לעדכן אתכם. אני רוצה להודות ללריסה, על שנים רבות של עבודה משמעותית ועל תרומתה לחטיבת קדסטר ולמרכז למיפוי ישראל, אך בעיקר על תרומתה למקצוע המדידות ולנו המודדים.


הזמנה לפגישות מקוונות במגוון נושאים מקצועיים

אני מזמין אתכם להשתתף במפגשי zoom שיתקיימו ביום שלישי, 19.05.2020 בשעה 14:00. זמן תחילת המפגשים נקבע מוקדם יחסית כדי להתחשב בחברינו המוסלמים שצמים בחודש הרמדאן.

להלן נושאי המפגשים:

1.  14:00 - מדידת גבהים בשיטה לוויינית בזמן אמת לצורך תכנון ברמת דיוק 3 הפכה להיות יום-יומית, אך לא תמיד ניתן לעמוד בדיוק הנדרש בשיטה זו.
2.  14:40 - התמרות במפות קדסטר מהוות גורם משמעותי בדיוק מיקום הגבולות, אך מגוון המקרים והבעיות לחישוב מיטבי של ההתמרה מקשה על בחירת מתודולוגיה אחידה.
3.  15:20 - הקלה בשיחזור גבולות הכרחית במקרים שונים, כמפורט בטיוטת הנחיית המנהל לשחזור גבולות של חלקות רשומות שבקישור, אך בעקבות ההקלה יש לקבוע כיצד יבוצע תאום השטחים בחלקות שחושבו באופן לא מיטבי.

לכל נושא תוקדש חצי שעה. מספר המשתתפים לכל נושא מוגבל ל- 20 ולכן חשוב שתרשמו מראש בקישור​


כנס המודדים המשותף המקוון הראשון - Save the date

בשם שותפינו לדרך בלשכת המודדים והטכניון, אני מתכבד להזמין אתכם לכנס שיתקיים ב- zoom (ברוח התקופה...), ביום שני 1.06 משעה 16:00 עד 17:30.

הכנס יתחיל בברכות של פרופ' ירח דויטשר יו"ר לשכת המודדים המוסמכים בישראל, פרופ' גלעד אבן צור ראש היחידה להנדסת תחבורה וגאו-אינפורמציה בטכניון, ושלי. לאחר מכן נעביר הרצאות מקצועיות במגוון נושאים. אנו נשלח לכם בהמשך הזמנה וקישור לכניסה לכנס. כולכן וכולכם מוזמנים!השתלבות חרדים במקצוע המדידות וגאו-אינפורמציה

תכנית החרדים לגאו-אינפורמציה נוסדה כפרויקט משותף בין המסלול לגאו-אינפורמציה בטכניון והמרכז למיפוי ישראל. המטרה הייתה לעודד חרדים לרכוש מקצוע נדרש ולהתפרנס בכבוד, ולהעשיר את כוח אדם העוסק המדידות.

לאחר בדיקות רבות הוחלט למקם את התוכנית במכללת בני ברק החרדית (מבח"ר) אשר נתנה את האכסניה לקורסים של הטכניון וקיבלה על עצמה את האתגר של גיוס סטודנטים לתוכנית. לפני קבלת הסטודנטים לטכניון כסטודנטים מן המניין הם עברו מכינה של כמעט שנה וחצי כדי להשלים את לימודי התיכון באנגלית, מתמטיקה, פיסיקה וכתיבה.

למכינה התקבלו סטודנטים שעברו מבחן פסיכומטרי עם ציון גבוה מאוד. פחות ממחצית מהסטודנטים שהתקבלו והתחילו את המכינה התקבלו ללימודים כסטודנטים מן המניין בטכניון. תוכנית הלימודים לחרדים בגאו-אינפורמציה היא תוכנית תלת-שנתית טכניונית מלאה.

להלן עובדות ומספרים מעניינים על התכנית:

1.  התוכנית התחילה בשנת 2013.
2.  עד כה סיימו אותה 49 סטודנטים.
3.  כ- 12 מהם המשיכו את לימודיהם לתואר ארבע שנתי בהנדסה בחיפה.
4.  הסטודנטים שסיימו ניגשו לבחינות ועברו אותן בהצלחה דומה לסטודנטים שלומדים בחיפה.
5.  כל הסטודנטים הבוגרים עובדים במשרדי ממשלה, בחברות מדידות פרטיות ובודדים בהייטק.
6.  חלק ניכר מהם כבר קבלו את רישיון המודד ועובדים במשרדים פרטיים.
7.  לפחות חמישה מאלו שקיבלו את רישיון המדידה פתחו משרדי מדידות פרטיים.
8.  כיום נותרו 5 סטודנטים שלומדים במחזור הרביעי שמסתיים בימים אלו.

ההשתלבות של הבוגרים בתעסוקה ובמקצוע המדידות מוכיחים שהמטרה שעבורה נוצרה התוכנית הושגה בהצלחה רבה. לצערנו מסיבות שונות, התוכנית תסתיים באביב תש"פ ולא יתחילו מחזורים נוספים.​


זכיה בפרס החדשנות של נציבות שרות המדינה

אני שמח לבשר לכם שהמרכז למיפוי ישראל זכה במקום השני והמכובד בתחרות אות ההוקרה על חדשנות בשרות המדינה לשנת 2019. במקום הראשון זכה משרד הביטחון בפרויקט מערכת לייזר רב-עוצמה שתחליף את מערכת כיפת ברזל. בתחרות השתתפו 52 פרויקטים ממשלתיים, שמתוכם עלו 12 ליום התחרות שנערך בחסות נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ.

 

אתר המפות הממשלתי govmap התבלט בהיותו פרויקט בעל טכנולוגיות מתקדמות (כלי ניתוח מרחבי, בינה עסקית, שפה חופשית, קוד פתוח, ביצועים מהירים וממשק ידידותי), המחבר משרדים רבים ויישומים מגוונים באתר אחד.

במהלך התחרות הוצגו חלק מהיישומים שפותחו עבור משרדי ממשלה: יצירת שכבת מתקני ספורט עבור משרד הספורט, מערכת חצב להצגת מידע תחבורתי עבור משרד התחבורה, הצגת שכבות זיהום אויר רעש וקרינה עבור המשרד להגנת הסביבה, מיפוי גינות לצורך ניהול צריכת המים בהשקיה עבור רשות המים, אטלס רוחות עבור משרד האנרגיה ומכ"מ הגשם והעננים עבור השירות המטאורולוגי.


מצורפת גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​