משולחן המנכ"ל מספר 62

תאריך:
19/03/2020
כ"ג אדר תש"פ

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

התנהלות המרכז למיפוי ישראל בתקופת משבר נגיף קורונה

ממשלת ישראל מתמודדת עם המשבר בחזיתות רבות. עקב אופיו של המשבר, כולנו חווים חוסר ודאות הנובעת בעיקר מהרצון במשרדי הממשלה להתמודד עם הנגיף מצד אחד ולאפשר שגרת חיים ומזעור הפגיעה באזרחים ובמשק מצד שני.

גם אנחנו במרכז למיפוי ישראל חווים שינויים מיום ליום. בשלב זה אנו עובדים בשגרה רגילה למעט סגירת קבלת קהל פרונטלית, אך אנו משתדלים לספק את כל השרותים באופן מקוון ובטלפון, מתוך הבנת התלות של גורמים רבים בשרותים שלנו.

בימים האחרונים נערכת הממשלה להפעלת תקנות לשעת חרום, שמטרתן לעצור את התפשטות הנגיף. טיוטת התקנות כוללת סעיף המנחה מקומות עבודה לאפשר להגיע למקום העבודה ל- 10 עובדים או 30% ממספר העובדים המלא; הגדול מביניהם. התקנות טרם נחתמו ולכן לא נכנסו לתוקף, אך עם כניסתן לתוקף, נדרש גם אנחנו במרכז למיפוי ישראל, להפעיל את הארגון במתכונת מצומצמת בהתאם.


התארכות תורי הביקורת לאישור תצ"ר ותת"ג בתקופת משבר נגיף קורונה

במסגרת הערכותינו לכניסת התקנות לשעת חרום לתוקף, הכנו את רשימת העובדות והעובדים שימשיכו לעבוד בתקופה הקרובה. השתדלנו לפגוע כמה שפחות במערך ביקורת התצ"ר והתת"ג שלנו ומחישוב שביצענו, אנו מעריכים שקצב ביקורת התצ"ר ירד ב- 60% כל עוד התקנות יהיו בתוקף. המשמעות היא התארכות של התורים בחודשיים במהלך הרבעון הקרוב.

אנו נעשה הכל כדי לקצר את התורים ולהתמודד עם העומס, ובמקביל נשתדל לשמור על זמן אישור תצ"ר של מודדים מבקרים בהתאם להסכם איתם, העומד על 21 ימי עבודה. 


הצגת שכבת סוגי בעלויות באתר המפות הממשלתי

לפני מספר ימים העלנו לאתר המפות הממשלתי שכבה חדשה המציגה את סוג הבעלות של כל חלקה במדינה בהתאם לפרוט הבא: בעלות פרטית, מקרקעי ישראל, רשות מקומית, בעלות אחרת או בעלות מעורבת.

השכבה מופיעה בשכבות שעולות בעת טעינת האתר. שימו לב בבקשה להערה על מקור המידע וקיראו בבקשה את המסמך הקצר הנמצא בקישור להסבר נוסף שבתחתית בועית המידע.

השכבה הוכנה בשיתוף הנהלת הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ותודתי הגדולה נתונה לה על כך.​

1.jpg 

2.jpg


תקלות באשף רקפת בטופוקד

בתקופה האחרונה חווים משתמשי טופוקד קשיים ותקלות בעת קליטה ובדיקה של תצ"ר ותת"ג ביישום אשף רקפת קדסטר. אנו מודעים לבעיה ופועלים בדחיפות כדי לתקנה; תקוותנו שתחוו שיפור בשרות עד סוף החודש. בסיום הטיפול נשלח הודעה לכל משתמשי מערכת טופוקד. אנו מתנצלים על אי-הנוחות.

במקביל אנו עובדים על שדרוג גרסה רחב הקף, שעתיד לשפר את היציבות והביצועים של היישום באופן משמעותי. להערכתנו נסיים פעילות זו עד אמצע השנה.


פניות בנוגע לשירות ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

עו"ד שולי אבני המשנה לראש הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, מבקשת להודיע לכם שבכל פניה בנוגע לשירות מהלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות במשרד המשפטים ניתן לפנות לכתובת tashtiot-mekarkein@justice.gov.il .

אתר לבדיקת תשריטי בתים משותפים של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין

לאחרונה השיקה הרשות  אתר לבדיקת תשריטי רישום בתים משותפים, בקישור. באתר ניתן שירות המאפשר לבדוק תשריט בית משותף באופן מקוון; האתר מאפשר קריאה ממוחשבת של נתוני הדירות מתוך התשריט (שטחי דירות, הצמדות, מספור קומות ותתי-חלקות, צבעים, גישה למבנה ולכל היחידות ועוד).

יתרונות השימוש באתר:

1. חסכון בהקלדת נתוני הדירות מתוך תשריט, אשר נכון להיום מבוצעת ידנית.
2. חסכון בזמן בדיקת הנתונים הטכניים של התשריט והשוואה בין התשריט לטבלה (התאמת שטחים, צבעים, סימונים בין התשריט לטבלת התשריט וכו'). מכיוון שטבלת התשריט נבנית באופן ממוחשב מנתוני השרטוט, תצטמצם האפשרות לאי-התאמות.
3. ייתור הצורך בסריקת התשריטים.
4. מזעור האפשרות לטעויות בתשריטים, וזאת בשים לב לעובדה שבמרבית המקרים, דחיית תיקי הרישום נובעת מטעויות בתשריטים. כמו כן, קיימת ודאות גדולה יותר למגישי התיקים, שהתשריט המוגש בתיק נערך על ידי עורכו כראוי. 
בעתיד תתאפשר הגשה מקוונת של תיקי רישום בתים משותפים, ולחסוך בכך את ההגעה ללשכות לצורך הגשת תיקים חדשים ואיסוף תיקים עם הערות.

הדרכה מקוונת למתכננים ומודדים בנושא רישוי זמין

​​לפני כחודש קיימנו הדרכה מקוונת בנושא מדידות ואכיפה לציבור מתכננים ומגישי בקשות להיתר. בהדרכה השתתפו כ- 130 מתכננים, לרבות נציגי ועדות תכנון ובניה ומתכננים מהמגזר הפרטי.

התכנים שהועברו בהדרכה כללו את הנחיות המנהל הרלוונטיות: הכנת מפה טופוגרפית להיתר בניה ומדידות הנדסיות לליווי פרויקט בניה, וכן הרצאה בנושא אכיפה. המצגת וצילום של ההדרכה הועלו לדף האינטרנט של ממשק רישוי זמין באתר המרכז למיפוי ישראל, בקישור (ברשימת הקישורים הרלוונטיים שבתחתית העמוד), ובמקביל הועברו גם למנהל התכנון להפצה בקרב משתמשי מערכת רישוי זמין.

מטרת הדרכה זו היא להכיר למתכננים את מקצוע המדידות מקרוב ואת מורכבותו והשפעתו על רישוי הבניה והפיקוח על הבניה, ולהכיר בחשיבות של ביצוע המדידות בהתאם לתקנות והנחיות המנהל הרלוונטיות. במהלך ההדרכה נשאלו שאלות על-ידי המשתתפים והתקיים שיח על מגוון הנושאים המשיקים בין עולמות התכנון ורישוי והמדידה.


מצורפת גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​