משולחן המנכ"ל מספר 59

תאריך:
29/07/2019
כ"ו תמוז תשע"ט

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים, 

​הנצחת מודד מוסמך אורי שושני ז"ל

המרכז למיפוי ישראל בחר להנציח את זכרו של אורי באופן צנוע וברוחו של אורי. קורס הקדסטר שהוכן על-ידי המרכז למיפוי ישראל "נולד" בסלון של אורי באחת מפגישותי אתו, ולכן הקדשנו לו את הקורס. כדי להגיע לדף הקורס שבו תוכלו לקרוא על הנצחתו של אורי כנסו לכאן, ולדף ההנצחה כנסו לכאן


הזמנה למפגשי מודדים

אנו נקיים את המפגשים כמפורט בטבלה. אשמח מאוד לפגוש אתכם.​

​​מרחבתאריךיוםהתחלהסיום​ ​​כתובת
​גליל​4.09​רביעי​15:0016:30​​רחוב המלאכה 1 נוף הגליל. מבנה 1 כניסה 1 קומה 2
​דרום​​9.09​שני​11:00​12:30​רחוב התקווה 4 באר שבע. קריית הממשלה, קומת קרקעהשתתפות בתכנית סטארטר להכשרת עורכות/י מפות בסביבה ממוחשבת

בהמשך לפניית מודדים אלינו בטענה לקושי לגייס עובדים למשרדיהם, אנו מקדמים יחד עם משרד העבודה תכנית הכשרה מתאימה. מתווה התכנית הוא בהתאם לתכנית סטארטר של משרד העבודה, כפי שתוכלו לקרוא במסמך שבקישור. במסגרת התכנית יאמצו משרדי מדידות תלמידים שישתתפו בה, ובסיום ההכשרה יחלו הבוגרים לעבוד במשרדים המאמצים; כמפורט במסמך.

מעורבות משרדי המדידות הכרחית כדי שניתן יהיה לפתוח את התכנית: אנו זקוקים למאמצים של 20 תלמידים לפחות. ללא מעורבותכם לא ניתן יהיה לקיים את התכנית. ניתן לאמץ מספר משתתפים בתכנית, אשר בסיומה הם יעבדו כמובן במשרדיכם.

מודדות ומודדים מאמצים ירשמו אצל שיר קטן עד 31.08.2019, בכתובת shir@mapi.gov.il. לאחר סיום ההרשמה נקיים מפגש התנעה של התכנית למאמצים.


פיילוט הגשת תצ"ר בסביבת טופוקד

אנו נערכים לעבודה מלאה בסביבת טופוקד, לרבות הגשת קובצי מפות הקדסטר בטופס שיחליף את הטופס הנוכחי, וניהול מלא של תהליך הביקורת בין המודד והמבקר. לשם כך נקיים פיילוט בהשתתפות 10 מודדות ומודדים. במסגרת הפיילוט יוגשו תצ"ר שחומר הביסוס שלהן הוא רשת ישראל חדשה או תקפה, וזאת כדי לקצר את זמן ההמתנה והביקורת עד לאישורן. המשתתפים בפיילוט יגישו 2 תצ"ר תוך חודש ממפגש ההתנעה שנקיים בתחילת התהליך.

מעוניינים להשתתף בפיילוט? פנו בבקשה אל ודים פישביין בכתובת vadim@mapi.gov.il. עשרת הפונים הראשונים יזכו להשתתף.


הערכות למכרז מודדים מבקרים חדש

העומס בביקורת תצ"ר ותת"ג מוכר לכולנו, ובשלב זה אנו חווים עליה מתמדת במספר העבודות המוגשות לנו לביקורת. חלק מהביקורות מבוצע על-ידי 12 מודדים מבקרים, שנבחרו בהתאם למכרז וקיבלו כתב מינוי, ואת עבודותיהם הם מקבלים ממודדים או מזמינים אחרים.

אנו מעוניינים לבחון יציאה למכרז נוסף, שבו יקבלו מודדות ומודדים נוספים כתב מינוי למודד/ת מבקר/ת. למען הסר ספק, המודדים המבקרים שיש להם כתב מינוי בתוקף, לא יצטרכו לגשת למכרז וימשיכו בפעילותם בהתאם לתנאי ההסכם.

כדי לבחון את הפוטנציאל למודדים מבקרים נוספים, אבקש מהמעוניינים לשלוח הודעה אל מנהל תחום מודדים מבקרים מודד מוסמך ניקולא ג'מליה בכתובת nicola@mapi.gov.il.


שימוש בנתונים מפרויקטי קמ"ק שטרם הסתיימו

פרויקטי קדסטר מבוסס קואורדינטות (קמ"ק) מתבצעים ביוזמתו וניהולו של מפ"י מעל לעשור. עקב מורכבות הביצוע והיקפו, משך הטיפול בפרויקטים ארוך יחסית ועשוי להמשך שנתיים ולעתים יותר. ביצוע קמ"ק אינו מונע הכנת מפות קדסטר בתחום של פרויקטים אלו, אך חשוב שהנתונים מהקמ"ק והמפות יהיו זהים כמובן.

מודדים שמכינים מפות קדסטר בתחום קמ"ק שהכנתו טרם הסתיימה, יכולים לבחור באחת מהחלופות הבאות:

1. קבלת נתוני הקמ"ק מהמרכז למיפוי ישראל ושימוש בנתונים אלו, והתחייבות לתקן את מפת הקדסטר במקרה שיחולו שינויים בנתונים.

2. הכנת מפת קדסטר ללא שימוש בנתוני קמ"ק. אם המפה תאושר לפני הקמ"ק, יאומצו ערכיה בפרויקט, אך אם הקמ"ק יאושר לפני המפה, המודד יצטרך להתאים את המפה לערכים אלו.

ניתן לאתר את פרויקטי הקמ"ק ומצבם באתר המפות הממשלתי www.govmap.gov.il. כמו כן, אתם מוזמנים לפנות אל ראש אגף קמ"ק מודד מוסמך מיכאל קלבנוב לקבלת מידע ונתונים בכתובת klebanov@mapi.gov.il.


ניהול תורים ביחידות הביקורת של חטיבת קדסטר

​בעת הגשת עבודה לביקורת, ניתן לבקש בטופס המקוון לבצע את הביקורת ביחידה מסוימת (מרחב גליל, מרחב באר שבע וכו'). התור לביקורת העבודות מנוהל בהתאם למדיניות ניהול תורים ולא בהתאם ליחידות, ולכן העברת העבודות ליחידות השונות אינה בהכרח בהתאם לבקשת המודד בטופס.

חשוב לציין שאנו עושים את המיטב כדי להיענות לבקשתכם בעניין זה, אך לא תמיד היא מתאפשרת, וזאת משום שאנו מבצעים ביקורת בהתאם לסדר הגשת העבודות. אנא קבלו זאת בהבנה.


בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​