משולחן המנכ"ל מספר 54

תאריך:
19/12/2018
י"א טבת תשע"ט

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

תזכורת לתשלום רשיון המדידה

רשיון המדידה משולם בכל שנתיים, וזאת בהתאם לתקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב-1982. לאחרונה נשלחו למייל שלכם הודעות לתשלום רשיון המדידה לשנים 2019, 2020. אם לא קיבלתם הודעה בנושא זה, פנו בבקשה אל לירז פסח בכתובת geodesist@mapi.gov.il.

אבקש לשלם את הרשיון בשרת התשלומים בלבד. לא נוכל לקבל העברות בנקאיות ישירות לחשבון הבנק של המרכז למיפוי ישראל.


מתקדמים לקדסטר תלת-ממדי

אני שמח לבשר לכם שתיקון 33 לחוק המקרקעין (חלקה תלת-ממדית), אושר לפני יומיים בכנסת. בחלקה "רגילה", מתפשטת הבעלות בכל העומק שמתחת לפני הקרקע ובחלל הרום שמעל, כמפורט בסעיף 11 לחוק. תיקון החוק מאפשר רישום של חלקה תלת-ממדית, אשר הבעלות בה לא תתפשט מעבר לגבול העליון והגבול התחתון שלה. להלן קישור לנוסח הצעת החוק שאושר: תיקון 33 לחוק המקרקעין.

ההשלכות על היכולת לנצל את המקרקעין באופן מיטבי ועל רישום הזכויות הן מרחיקות לכת, וברור שגם עבודת המודדים תושפע מכך. השלב הבא הוא אישור תקנות, אשר יגדירו את הדרישות והתהליכים הטכניים לתכנון ורישום של חלקות תלת-ממדיות.


מדידת מפות טופוגרפיות בטכנולוגיות חדשניות

לפני כשבועיים קיימנו את רב-השיח בנושא מדידות מרחפנים. המפגש היה פורה והושמעו בו דעות רבות ומגוונות. בעקבות המפגש החליט המרכז למיפוי ישראל לפעול בשני מישורים:

1. הכנת הנחיית מנהל שתגדיר מעטפת לביצוע מדידות בטכנולוגיות מתקדמות, לרבות רחפנים.

2. השלמת הנחיית המנהל לבקרת איכות למפות טופוגרפיות.​

מטרת הנחיית המנהל לבקרת איכות היא לוודא שהמפה או מוצרי מדידה אחרים עומדים בדרישות ובתקנות, לרבות דיוק המדידה. שימו לב לאבחנה בין בקרת איכות פנימית שהמודד יבצע לבין בקרת איכות חיצונית, שמתבצעת בפרויקטים גדולים שבהם נשכרים שרותי בקרת איכות. נספחים א' עד ג' נדרשים במסגרת בקרת איכות חיצונית בלבד.

להלן קישור להנחיה: טיוטת הנחיית המנהל 5.2015 לבקרת איכות למפות טופוגרפיות. גרסה זו היא טיוטה; דעתכם מאוד חשובה לנו בגיבוש הנוסח שלה ולכן נשמח לקבל את התייחסותכם. שילחו אותה בבקשה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il.


מסירת נתונים מגושים שבתהליכי הסדר

לעתים אתם נדרשים להכין מפות מדידה למטרות שונות בגושים וחלקות שנמצאים בתהליך הסדר אשר טרם הסתיים. המרכז למיפוי ישראל ישמח לספק לכם את המידע הנדרש לכם. לשם כך, אתם מוזמנים לשלוח בקשה כמפורט ב- הנחיית המנהל 3.2017 למסירת מידע למודדים מגושים שבתהליכי הסדר. תוכלו למצוא את טופס הבקשה בגרסת Word בדף של הנחיות המנהל, באתר שלנו.

הבקשה תוגש לאורית מרום מנהלת אגף ה"ק. אורית תפנה אל פקיד/ת ההסדר הרלוונטי לקבלת האישור שלה/שלו למסירת המידע, ולאחר מכן היא תוכל לספק לכם את הנתונים שביקשתם.

שימו לב שאתם נדרשים להגיש לנו את המפה שתכינו על בסיס הנתונים שתקבלו מאיתנו – זו דרישת חובה ומטרתה לתעד את הגבולות שנעשה בהם שימוש לפני סיום ההסדר, ולשאוף שלא לשנות אותם בהמשך.


ביטול מקדמות במסגרת פתיחת תיק לביקורת תצ"ר

אחד התנאים לפתיחת תיק ביקורת לתצ"ר או תת"ג הוא תשלום מקדמה על חשבון אגרת הביקורת. לאחר בחינה מחודשת, החלטנו להפסיק לגבות את המקדמות ממזמיני הביקורת, ולכן תשלום האגרה יבוצע במלואו בסיום הביקורת. החלטה זו נועדה להקל על הציבור ועליכם במסגרת ביקורת הקדסטר.

חשוב לציין, שלאחר סיום הביקורת, תנאי לאישור התצ"ר ככשרה לרישום או התת"ג כתשריט מאושר, הוא תשלום אגרת הביקורת. לאחר מכן, ניתן יהיה להמשיך בתהליך הרישום של תצ"ר מאושרת או לאמץ את הגבולות מתת"ג מאושר.


​מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​​