משולחן המנכ"ל מספר 53

תאריך:
21/11/2018
י"ג כסלו תשע"ט

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

פיילוט הגשת מפות להיתר בניה במערכת טופוקד

ביום רביעי 7.11.2018 יצא לדרך פיילוט רישוי זמין לממשק בין המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון; נבחרו 5 ועדות שישתתפו בו: נצרת עילית, כרמיאל, אשדוד, נגב מערבי והראל. הפיילוט מהווה צעד משמעותי בקידום שיתוף הפעולה עם מנהל התכנון. להלן קישור להודעת מינהל התכנון: פיילוט יבוא מפות מדידה.

הדרישה מהמודדות והמודדים בשלב זה היא להגיש מפת מדידה בהתאם להנחיית המנהל ומפרט המיפוי הלאומי. הממשק יבדוק שהמדידה בוצעה ברשת ישראל התקפה ואת תקינותן של מספר שכבות חובה, כמפורט בקישור הבא: שכבות חובה.

לאחר שהמפה תמצא כתקינה ימספר הממשק באופן אוטומטי את המפה במערכת. עורך הבקשה יזין את מספר המפה במערכת רישוי זמין ויקבל מהממשק את המידע והקבצים הנדרשים לו.​


להלן תרשים המתאר את תהליך העבודה, באדיבות מינהל התכנון

pict.JPG


הזמנה לרב-שיח בנושא מדידות מרחפנים

במסגרת הערכות המרכז למיפוי ישראל לאישור ביצוע מדידות באמצעות תצלומי אוויר מרחפנים, כפי שפורסם בשולחן המנכ"ל הקודם, אני מזמין אתכם לרב-שיח שיתקיים ביום שני 10.12.2018, בשעה 16:00. השתתפותכם תאפשר לנו ללמוד מכם על המורכבות, ולכם להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בנושא.

לאחר דיון פתוח זה, נשלים את עבודת המטה ונעדכן את הנחיית המנהל 1.2015 לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי.


טיוטת הנחיית מנהל 5.2018. בנייה ואבטחה של נקודות בקרה

להלן קישור לטיוטת ההנחיה: בנייה ואבטחה של נקודות בקרה. שילחו בבקשה את התייחסותכם אל מרינה קוזקוב לכתובת marina@mapi.gov.il

הצגת כיסוי רשתות תחנות הקבע באתר המפות הממשלתי

במדינת ישראל פועלות 3 רשתות של תחנות קבע: המפעילים הם בני אלי אטקס בע"מ, אקסיס ג'י פי אס ומכשירי מדידה בע"מ והמרכז למיפוי ישראל.

לנוחותכם, הוספנו לאתר המפות הממשלתי את מיקום תחנות הקבע ואת הכיסוי הגאוגרפי של כל אחת מהרשתות, בקישור הבא: רשתות תחנות הקבע. באמצעות מידע זה תוכלו להכיר את מיקום ופרטי התחנות, ואת האזורים שבהם ניתן למדוד בכל אחת מהרשתות.​

תחנות קבע.jpg


שינוי שיטת החיוב למדידות ב- RTK

​לאחרונה שינינו את שיטת החיוב של שרותים אלו. עד כה נדרשתם לבחור באחד מהמסלולים הבאים:

(1) תשלום עבור מספר הדקות בפועל במחיר של 2 ₪ לדקה. החיסרון במסלול זה הוא שאין מגבלת סכום על התשלום החודשי. אם בוצע שימוש במשך 350 דקות, התשלום היה 700 ₪.
(2) תשלום חודשי של 400 ₪. החיסרון במסלול זה הוא שגם בחודשים שבהם בוצע שימוש מועט בשרות, התשלום הוא קבוע.
לנוחותכם, שילבנו את יתרונות שתי השיטות: מעתה תוכלו לרכוש מראש דקות לשימוש בשרות במחיר של 2 ₪ לדקה בדומה למסלול (1). החיוב החודשי יתבצע לפי השימוש בפועל, אך הוא לא יעלה על 400 ₪, בדומה למסלול (2).
לפרטים נוספים והרשמה, כנסו בבקשה לקישור הבא: שרותי זמן אמת.

​מצורפת גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​