משולחן המנכ"ל מספר 51

תאריך:
30/04/2018
ט"ו אייר תשע"ח

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​​​​

הנחיית הממונה על תאגידי המים והביוב בנושא פתיחת שוחות ביוב

לאחר עבודת מטה משותפת עם אמיר שישה המהנדס הראשי של רשות המים, נכנסה לתוקף ב- 16.04.2018 הנחייה לתאגידים בנושא פתיחת שוחות ביוב. ההנחיה מצורפת בקישור הבא: הנחייה לתאגידי המים והביוב. הממונה קובע את כללי העבודה של התאגידים והם מחויבים לפעול בהתאם. מחויבות התאגידים כלפי ציבור המודדים מפורטת בסעיף 5 שבעמוד 2 של ההנחיה.


עיכוב בהערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת

בהמשך לבקשתי ב- "שולחן המנכ"ל" מספר 50 מיום רביעי 11.04.2018, לקבל מכם מכתבים המסבירים את המצוקה בעובדים מקצועיים במשרד ואת מספר העובדים החסרים לכם, קיבלתי פניות מ- 4 מודדים בסך הכול. לצערי, לא נוכל לקדם את פתיחת הקורס עם מספר כל כך מצומצם של פניות, שמשקף צורך מצרפי של פחות מ- 10 עובדים בארבעת המשרדים שפנו אלי.

הפגישה שהייתה אמורה להתקיים בנושא זה ביום חמישי הקרוב (3.05.2018) תדחה בשלב זה. כדי שנוכל לקדם את הפעילות נצטרך לקבל שיתוף פעולה משמעותי יותר מכם. אנא שילחו מכתבים עם פרוט המצוקה במשרדכם ומספר עובדי המחשב הנדרשים לכם אל שיר קטן בכתובת shir@mapi.gov.il


אישור למערך פרטי של תחנות קבועות

אני שמח לבשר לכם שרשת תחנות הקבע של חברת בני אלי אטקס בע"מ, אושרה לפני מספר ימים כמערך פרטי של תחנות קבועות. המשמעות היא שניתן לקבל מהחברה שמפעילה את הרשת את כל שרותי ה- GNSS הנדרשים לכם, לרבות RTK, PP ו- VRS.

להלן קישור מתאים לדף באתר שלנו: אישור למערך פרטי של תחנות קבועות. אני מאחל הצלחה למפעילי המערך ולמשתמשים בו.

שימו לב:

1. השימוש במערך יתבצע בהתאם לתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 בלבד.

2. הרשת מכסה את רוב המדינה, אך קיימים גם אזורים ללא כיסוי, כמפורט בסעיף ה4 שבאישור.


ספריה דיגיטלית של ספרות מקצועית באתר המרכז למיפוי ישראל

אני שמח לעדכן אתכם על השקת ספריה של "ספרים דיגיטליים" באתר שלנו, בקישור הבא: הספרייה הדיגיטלית. הספרייה כוללת ספרות מקצועית ייחודית והיסטורית, ומעת לעת נוסיף לה "ספרים דיגיטליים" נוספים.

אבקש להפנות את תשומת לבכם לספרי האוסף של ציוד המדידה וציוד הצילום של חברת מדבא, שהועלה לרשת באדיבותם של מודדים מוסמכים אריה פישמן ושמעון ורזגר, ועל כך נתונה להם תודתי הגדולה.


חידושים במערכת טופוקד

לפני מספר ימים עלתה לרשת גרסה חדשה של המערכת. להלן פרוט החידושים:

1. מפת הרקע הוחלפה לאתר המפות הממשלתי החדש.
2. ניתן לגלול את מסך הימני כדי לעבור בין סוגי המסמכים השונים.
3. לחיצה על כפתור מסמכים נוספים תציג סוגים נוספים של מסמכים.
4. נוספו 10 סוגי מסמכים: תת"ג, פרשה טכנית, קובצי מקור (srv), גוש שומה, מפת שדה, תיק הסדר, תיקון לפי סעיף 97ב', מפות שכונה, חומר עזר ונלווים להסדר.
5. לחיצה על כפתור קדסטר דיגיטלי, תאפשר הורדת קובץ של גוש מהבנק"ל בשלמותו במספר פורמטים.
6. באזור האישי נוסף כלי מקוון להעלאת ובדיקת מפת מדידה להיתר בניה. אזכיר שבשלב זה אנו מקיימים פיילוט ב- 4 ועדות לתכנון ובניה בשיתוף מינהל התכנון, כפי      שפורסם ב- "שולחן המנכ"ל" מספר 48. אנו נקיים הדרכות במסגרת הפיילוט וגם בהמשך, במסגרת הטמעת השימוש במערכת בוועדות נוספות.​

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל