משולחן המנכ"ל מספר 50

תאריך:
11/04/2018
כ"ו ניסן תשע"ח

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מציינים 50 הודעות

הודעות "משולחן המנכ"ל" הפכו להיות אחד מערוצי התקשרות העיקריים של המרכז למיפוי ישראל ושלי אתכם, המודדות והמודדים. ההודעות כוללות מידע מגוון שמשפיע על העבודה היום-יומית במקצוע המדידות ועדכונים בנושאי רגולציה, טכנולוגיה, שרות ומדיניות.

להלן מספר נתונים על ההודעות שנשלחו עד כה:
1. הודעה זו היא ה- 50 במספר.
2. ההודעה הראשונה נשלחה בחודש מרץ 2013.
3. בממוצע שלחנו לכם מעל 9 הודעות בשנה, אחת בכל 5.4 שבועות.
4. עד כה כיסינו כמעט 200 נושאים, ב- 50 ההודעות שנשלחו.
5. ההודעות נשלחות מכתובת מייל ייעודית (dg@mapi.gov.il​), לבקשת אחד המודדים שמעביר אותן למחיצה נפרדת באופן אוטומטי.
6. גרסת ה- pdf של כל הודעה מצורפת לבקשת מודד אחר שמדפיס את ההודעות ומתייק אותן.
7. כל ההודעות מופיעות באתר שלנו, בקישור הבא: הודעות "משולחן המנכ"ל".

המרכז למיפוי ישראל ימשיך לפעול למען המודדות והמודדים המוסמכים ולמען מקצוע המדידות, יפעל לקידום השרות, ייעול תהליכי העבודה והאחדתם, וימשיך לעדכן אתכם, כמובן...

מפגשי מודדים

אני מזמין אתכם למפגשים שיתקיימו כמפורט להלן:

​​מרחב​​תאריך​יום​התחלה​סיום​כתובת
​דרום​16.04.2018​שני​10:30​12:00​​רחוב התקווה 4, באר שבע. קריית הממשלה קומת קרקע 
​נצרת​14.05.2018​שני​13:30​15:00​רחוב המלאכה 1 נצרת עילית. מבנה 1 כניסה 1 קומה 2

​הערכות לפתיחת קורס עריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת

משרדי מדידות רבים חווים קושי בגיוס כוח אדם מקצועי בכלל ועובדות או עובדים במשרד בפרט. עריכת מפות בסביבה ממוחשבת הכרחית היום בכל סוגי עבודות המדידה. העוסקות והעוסקים במלאכה צריכים להכיר בין היתר את מקצוע המדידות, את העבודה בשדה, את תהליכי העבודה ואת הרגולציה הרלוונטית לעבודתם.
לבקשת מודדים רבים, המרכז למיפוי ישראל נרתם להכשרה מקצועית מתאימה, וזאת כדי לסגור את הפערים הקיימים ולהקל על הלחץ במשרדי המדידות בנושא זה. לשם כך פנינו לאגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, אשר מקיים הכשרות מקצועיות במגוון תחומים, ויחד אנו מקדמים קורס לעריכת מפות מדידה בסביבה ממוחשבת.
במסגרת ההערכות לפתיחת הקורס, אנו נקיים מפגש מודדים, שבו נציג את תכולת הקורס ואת מתכונתו, ונקיים רב-שיח בנושא. המפגש יתקיים באולם הרב-תכליתי של המרכז למיפוי ישראל ברחוב לינקולן 1 בתל אביב, ביום חמישי 3.05.2018, משעה 15:00 עד 16:30.
כדי להצדיק את הצורך בפיתוח קורס זה, חשובה לנו התייחסותכם. אבקשכם להכין מכתבים שיסבירו את המצוקה הקיימת במשרדכם ואת משמעויותיה, תוך ציון מספר העובדות והעובדים החסרים לכם. שילחו את המכתבים בבקשה עד יום חמישי 26.04.2018 אל שיר קטן בכתובת shir@mapi.gov.il . ללא המכתבים, אשר ישקפו את הצורך בקורס זה, לא ניתן יהיה לקדם אותו והמפגש יבוטל. עזרתכן ועזרתכם הכרחית!

​חידוד ההקפדה על איכות העבודות ולוחות הזמנים

המרכז למיפוי ישראל מזמין עבודות מדידה קדסטריות שונות: הסדר גושים, גושי קמ"ק ועוד. לצערנו חלק מהמודדים המבצעים לא עומדים בציפיות שלנו בכל הקשור לאיכות העבודה ולעמידה בלוחות זמנים. בכוונתנו להקפיד יותר בנושאים אלו, ולהפעיל את הזכויות של המרכז למיפוי ישראל המעוגנות בהסכמים עם המודדים המבצעים. אבקש להימנע מאי-נעימויות ולבצע את העבודות בהתאם.

​שיפור ברשת תחנות הקבע

לאחרונה איתרנו בעיה בתחנת בתחנת DSEA בעת חישוב נתוני VRS, לפיכך, התחנה לא משתתפת בשלב זה בחישובי RTK-VRS. בעקבות כך, אנו עדים לשיפור בחישוב הגבהים מסדר גודל של 15 ס"מ לסדר גודל של 5 ס"מ בכל הארץ. נשמח לקבל מהמשתמשים שלנו משובים על השיפור בגבהים. אנו פועלים כדי לאתר את התקלה בחישוב הגבהים מתחנת DSEA, ונודיע לכם לאחר החזרתה לפעילות מלאה.

מסמכי דגשים מקצועיים

המרכז למיפוי ישראל מקבל מעת לעת בקשות לחידוד סוגיות שונות הקשורות למפות מדידה ושרותי מדידה. לצורך מתן מענה הולם לפניות אלו, אנו מכינים מסמכי דגשים מקצועיים. מטרת המסמכים היא לרכז באופן ברור ותמציתי מענה מקצועי לסוגיות האמורות.
עד כה הכנו 2 מסמכי דגשים מקצועיים:
1.הכנת מפת מדידה להיתר בניה בחלקות א' של נחלות חקלאיות, לבקשת רשות מקרקעי ישראל.
2.סימון גבולות במפת מדידה, לבקשת מינהל התכנון.
מסמכי הדגשים המקצועיים מופיעים בסוף דף "חוקים, תקנות, הנחיות ודגשים", באתר המרכז למיפוי ישראל.

דגשים בנושא מדידות לצרכי פיקוח

לבקשת מספר מודדים שפנו אלינו, אנו עורכים מסמך דגשים המתייחס למדידות לצורכי פיקוח. להלן קישור לטיוטת המסמך: דגשים במדידות לצרכי פיקוח​. נשמח לקבל את התייחסותכם עד 30.04.2018; שילחו אותה בבקשה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל