משולחן המנכ"ל מספר 49

תאריך:
26/02/2018
י"א אדר תשע"ח

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

טיוטת תקן 3.2018 לביצוע של פרויקט צילום אווירי בכיסוי ארצי

המרכז למיפוי ישראל מזמין בכל שנה צילום אווירי בכיסוי נרחב לצרכים שונים: תיעוד בארכיון הלאומי לתצלומי אוויר, הכנת אורתופוטו בכיסוי ארצי, עדכון מודל הגבהים הארצי, עדכון הבנט"ל – בסיס הנתונים הטופוגרפי לאומי, עדכון סדרות המפות 1:50,000, סדרות של מפות אחרות ועוד. הזמנת העבודה מתבצעת באמצעות מכרז פומבי; החברות שיכולות לגשת למכרז מתמחות בתצלומי אוויר ובמדידות פוטוגרמטריות, וחובה שבביצוע הפרויקט יהיה מודד מוסמך עם ניסיון מתאים.

הדרישות המקצועיות לביצוע העבודה מופיעות במפרט טכני שמצורף למסמכי המכרז. לאחרונה החלטנו לשכתב את המפרט הטכני כך שיהיה ברור יותר, ולסדר אותו בהתאם לשלבי ביצוע הפרויקט. המפרט יהפוך לתקן שייכלל במאגר מסמכי הנחיות המנהל.

להלן קישור לטיוטת התקן: 3.2018, אשר ייכלל במכרז הצילום הבא. אנו מעוניינים לקבל את התייחסותם; שילחו אותה בבקשה אל מודד מוסך משה בנחמו לכתובת bhmoshe@mapi.gov.il עד יום חמישי 8.03.2018. תגובתכם חשובה לנו מאוד ואנו מאמינים שהיא תעזור לנו לגבש את התקן המיטבי לביצוע הפרויקט.

​​

אני מאחל לכן, לכם ולבני משפחותיכם חג פורים שמח. שהשמחה תהיה תמיד מנת חלקכם בכל ימות השנה.

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.​


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל