משולחן המנכ"ל מספר 48

תאריך:
28/01/2018
י"ב שבט תשע"ח

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מפגש הדרכה בנושא הגשת מפות להיתר בניה באשף רקפת

בהודעת "משולחן המנכ"ל" מספר 30 מיום שני 19.10.2015, עדכנתי אתכם על קידום פעילות בשיתוף מינהל התכנון ליצירת אחידות בנוהלי הכנת מפת מדידה להיתר בניה ומפת עדות, זאת במסגרת רישוי זמין ותיקונים רלוונטיים בחוק התכנון והבניה.

בהמשך לכך, אנו נערכים לשינוי באופן הגשת מפות המדידה להיתר בניה: הגשת המפות תתבצע על-ידיכם בסביבת טופוקד, בדומה להגשת תצ"ר; המערכת תבצע מספר בדיקות בסיסיות ותפיק דו"ח שיועבר למודד ובהמשך הוא יישלח גם לוועדה ולמגיש הבקשה. התהליך הוא אוטומטי ומקוון.

אני מזמין אתכם למפגש הדרכה ראשון לקראת הגשת המפות כאמור בוועדות התכנון והבניה הבאות: נגב מערבי, אשדוד, הראל וכרמיאל. במפגשים ישתתפו מודדים ועובדי המרכז למיפוי ישראל שמעורבים בתהליך. במפגש נסביר את מטרות ויעדי הפעילות, וננחה כיצד לעשות שימוש במפרט המיפוי הלאומי ובכלי ההגשה והביקורת.

המפגש יתקיים ביום שני 12.02.2018, משעה 10:30 למשך שעתיים. מודדים שמעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להירשם אצל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

הנגשת קובצי מקור של תצ"ר

בעת הכנת תצ"ר, נוצרו בעבר קובצי dwg וקובצי srv. קבצים אלו נקראים קובצי מקור. בשנים האחרונות ייתרנו את קובצי srv והקובץ היחיד המוגש הוא בפורמט חני"ת. בשבוע שעבר סיימנו להעלות את כל קובצי המקור של תצ"ר החל משנת 1998 למערכת תצפית; סה"כ 17,500 קובצי מקור. בהמשך יועלו קובצי המקור עם אישור התצ"ר.

אתם מוזמנים להוריד את הקבצים לשימוש נוח יותר בנתונים. אזכיר שבתצ"ר עם תיקי חישובים, קובעות הקואורדינטות שמופיעות בתיקים, והאחריות לשימוש בקובצי המקור היא של המודדים. במקרה של סתירה בין נתונים בתוך תיק חישובים, עדכנו בבקשה את מנהלי חטיבת הקדסטר את עובדי הדלפק הקדמי, כדי שנוכל לבצע את התיקונים הנדרשים בבסיסי הנתונים.

המשך קידום חוק המדידות

המרכז למיפוי ישראל פועל לעדכן את החקיקה הקשורה למקצוע המדידות לרבות חוק המדידות שיחליף את פקודת המדידות. בשלב זה סיימנו להטמיע את ההערות שקיבלנו מכם לטיוטת החוק, ובהמשך השבוע נעביר את הנוסח המתוקן להתייחסות משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד הבינוי והשיכון, אגף רישום והסדר מקרקעין, מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל ומשרדים נוספים. לאחר קבלת התייחסות המשרדים נפעל מול משרד המשפטים והכנסת על ועדותיה, כדי להמשיך ולקדם את החקיקה.

אציין שרוב ההערות ששלחתם התקבלו. מי מכם ששלח הערות ומעוניין לקבל את התייחסותנו המפורטת לכל אחת מההערות, מוזמן לפנות אל מודד מוסמך ודים פישביין בלשכת המדען הראשי, בכתובת vadim@mapi.gov.il.

טיוטת החוק המתוקנת נמצאת בקישור הבא: טיוטת חוק המדידות. השינויים המשמעותיים שבוצעו יחסית לגרסה הקודמת שפורסמה, מודגשים בצהוב.

תיקונים בתקנות המודדים (מקצוע המדידה) תשמ"ב - 1982

במקביל לקידום החקיקה החדשה, אנו פועלים לבצע תיקונים בתקנות אלו, וזאת עקב המשך הארוך של תהליכי חקיקה חדשה. תיקונים אלו הם פתרון ביניים עד להשלמת תהליכי החקיקה החדשה.

התקנות נכנסו לתוקף לפני 36 שנים ואין בהן התייחסות לסוגיות רלוונטיות שמקשות על עמידה בדרישותיהן: מעמד התושבות של המבקש לקבל רישיון, לידה ומילואים בתקופת ההתאמנות, קיצור משך ההתאמנות לבעלי ניסיון במקצוע, תכולת ההתאמנות ועוד.

להלן קישור לנוסח התיקונים המוצעים לתקנות: תיקונים בתקנות המודדים מקצוע המדידה וקישור  לתיקון לתוספת השניה: מעקב התאמנות,  שכוללת את תכולת ההתאמנות ואת הדיווח על ההתאמנות.

התוספת השנייה היא קובץ Excel שכולל 3 גיליונות:

1. פרטי המאמן והמתאמן.

2. דרישות ההתאמנות שבו מפורטים כל סוגי העבודות והקף השעות שיש לבצע בכל סוג במהלך ההתאמנות.

3. פרוט ההתאמנות, שבו מפורטת כל פעילות המתאמן במהלך תקופת ההתאמנות.

המודד המאמן ימלא את הפרטים בגיליון הראשון והמתאמן ימלא את פרוט הפעילויות בגיליון השלישי. חישוב השעות והעמידה בדרישות המפורטות בגיליון השני, יבוצעו אוטומטית. קובץ זה אמור להחליף את טופס הדיווח הנוכחי, שאינו מתאים לשיטות העבודה וטכנולוגיות העדכניות.​

שילחו בבקשה את התייחסותכם עד יום חמישי 28.02.2018 אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il.

טיוטת הנחיית המנהל 5/2016 למדידת נקודות בקרה בשיטות של גאודזיה לוויינית

מצורפת הטיוטה להתייחסותכם בקישור: טיוטת ההנחיה, וקישור לטופס הגשה לביקורת ואישור: נספח ב'. נשמח לקבל את התייחסותכם עד יום רביעי 28.02.2018. שילחו בבקשה את התייחסותכם אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

נוהל אכיפה לטיפול בתלונות נגד מודדים

המרכז למיפוי ישראל מטפל בתלונות מודדים, וזאת בהתאם לסעיף 4 בפקודת המדידות 1929. כדי להסדיר את תהליך הטיפול בתלונה ערכנו נוהל מתאים, והגשת התלונה מתבצעת באמצעות טופס מתאים שנמצא באתר שלנו וניתן להגיע אליו גם מתוך הנוהל. להלן קישור: נוהל אכיפה.

סיכום פעילות האכיפה

פעילות האכיפה בשנים האחרונות הועצמה באופן משמעותי, וכידוע לכם הושעו רישיונות למספר מודדים. להלן קישור לריכוז פעילות האכיפה בשנים 2013 עד 2017: אכיפה מגיבה.

בנוסף, התחלנו לבצע פעילות יזומה של אכיפה בשנת 2017, כמוסבר באתר שלנו. להלן קישור לריכוז של פעילות האכיפה היזומה עד כה: אכיפה יזומה.


מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל