משולחן המנכ"ל מספר 47

תאריך:
03/01/2018
ט"ז טבת תשע"ח

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

שינוי מיקום תחנת כרם שלום ברשת תחנות הקבע

לאחר מעקב ממושך של 10 שנים הסתבר כי התחנה הקבועה בקיבוץ כרם שלום; SLOM, מגלה אי-יציבות ניכרת ביחס לשאר התחנות ברשת. לפיכך, החלטנו להעתיק את התחנה למבנה סמוך ולהוציא את SLOM ממערך תחנות הקבע. התחנה החדשה קיבלה את האותיות KSLM וחושבו עבורה קואורדינטות חדשות. ניתן לצפות בקואורדינאטות שלה ושל שאר תחנות הקבע כאן. הודעה על השינוי פורסמה גם באתר המרכז למיפוי ישראל.


מדידות בפרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידי חברות בין-לאומיות

בארץ מוקמים מספר פרויקטים הנדסיים עתירי תקציב. בחלק מהם ניתנים שרותי המדידות על-ידי מודדים מארצות המוצא של החברות המבצעות. המרכז למיפוי ישראל מכיר את התופעה ומסכים לה, וזאת בתנאי שמודד מוסמך בעל רישיון ישראלי יפקח על שרותי המדידה הניתנים כאמור.

מצורף מסמך של משה רוזנבלום סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה בנושא זה. אנו מציעים לכם להציג את המסמך בהתאם לצורך, וזאת כדי להבהיר את הצורך החוקי בהעסקת מודדים מוסמכים בעלי רישיון מדידה ישראלי בתוקף.


הערכות לסיום פעילות הצילום במצלמה האנלוגית של המרכז למיפוי ישראל

המרכז למיפוי ישראל נערך להפסקת הצילום במצלמה האנלוגית במחצית שנת 2018. מצורף מסמך של משה בנחמו מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק בנושא זה.


הקמת מחלקה לביקורת תת"ג

לאחרונה הוקמה באגף קמ"ק יחידה חדשה: תחום ביקורת תת"ג, אשר מנוהלת על-ידי אירנה איטקיס. מצורף מסמך של מיכאל קלבנוב מנהל אגף קמ"ק בנושא זה.​


הצעה לשיתוף פעולה במסגרת פרויקט עדכון וציפוף רשת הבקרה האנכית הלאומית

המרכז למיפוי ישראל פועל לשיפור רשת הבקרה האנכית. במסגרת זו אנו מבצעים מדידות לאיזון באמצעות צוותי מדידה שלנו או של משרדי מדידות פרטיים שזכו במכרזים. מצורף מכתבה של מרינה קוזקוב מנהלת אגף חישובים גאודטיים, שבו היא מציעה שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות בנושא זה. מודדים שיש להם עניין לקדם שיתופי פעולה מוזמנים לפנות אל מרינה.


תכנית לציפוף רשת הבקרה האנכית בגוש דן והסביבה

מצורפת תכנית לציפוף רשת הבקרה האנכית לשנים הקרובות. התכנית הוכנה על בסיס הפרויקטים המתוכננים לביצוע, אשר מגדירים את הצורך העיקרי ברשת בקרה אנכית מדרגה גבוהה. מודדים שמעוניינים להתייחס לתכנית, מוזמנים לפנות אל מרינה קוזקוב.


​​מצורפים:

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. מכתבו של משה רוזנבלום בנושא מדידות בפרויקטים הנדסיים.
3. מכתבו של משה בנחמו בנושא סיום הפעילות של צילום אווירי אנלוגי.
4. מכתבו של מיכאל קלבנוב בנושא תחום ביקורת תת"ג.
5. מכתבה של מרינה קוזקוב בנושא ציפוף רשת הבקרה האנכית הלאומית.
6. מפת גוש דן והסביבה עם תכנון ציפוף רשת הבקרה האנכית.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל