משולחן המנכ"ל מספר 46

תאריך:
24/09/2017
ד' תשרי תשע"ח

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

​​פרסום הצעת חוק המדידות

מצורפת טיוטת חוק המדידות, להערות הציבור; להערותיכם. הטיוטה תוקנה בהתאם להערות שהתקבלו לאחר פרסום הטיוטה הקודמת, לרבות הערות לשכת המודדים המוסמכים, והותאמה לעקרונות של חוק שמאי המקרקעין תשס"א-2001. חשוב לנו מאוד לקבל את התייחסותכם לטיוטה. אנא שילחו אותה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il עד יום שלישי 31.10.2017.


​​פרסום הנחיית המנהל להתמרת קואורדינטות לרשת ישראל התקפה

מצורפת טיוטת הנחייה 2.2016 להערות הציבור. עם כניסת הנחייה זו לתוקף, היא תחליף את ההנחיה הקודמת בנושא זה. האלגוריתם המתמטי שבהנחיה תואם למרכז ההתמרות שבמערכת טופוקד. אנא שילחו את התייחסותכם להנחיה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il עד יום שלישי 31.10.2017.


אישור מצלמות המותקנות על כטב"מ

המרכז למיפוי ישראל נערך לאישור מצלמות לצרכי מיפוי ואורתופוטו המותקנות על כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מ). הערכות זאת כוללת בין היתר את הסדרתם של שני שדות בדיקה: האחד מעל בית קברות ירקון שבפתח תקווה והשני מעל אזור התעשייה הצפוני של אשקלון.

חשוב לציין שתנאי הכרחי לביצוע הבדיקה לקראת האישור במרכז למיפוי ישראל הוא עמידה בכל דרישות רשות התעופה האזרחית (רת"א), לרבות רישיון הפעלה אווירית, רישיון הפעלה מסחרית, תעודת רישום לכלי הטיס והיתר מטיס כטב"מ.
ביום שלישי 31/10/2017 בשעה 10:00 נקיים מפגש שבו יוצגו הליך הבדיקה, שדות הבדיקה, עלות הבדיקה וסוגיות נוספות הקשורות לתהליך האישור. המפגש יתקיים באולם הרב-תכליתי שבחצר המרכז למיפוי ישראל, ברחוב לינקולן 1 תל אביב. מודדים מוסמכים המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להודיע על כך למשה בנחמו מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק בכתובת bhmoshe@mapi.gov.il.

הזמנה למפגשי מודדים במרחבים

אני מזמין אתכם למפגשים שיתקיימו כמפורט להלן:

​​מרחבתאריך​יום​התחלה​סיום​כתובת​
​נצרת​23.10.2017​שני​13:30​15:30​רחוב המלאכה 1 נצרת עילית,
מבנה 1 כניסה 1 קומה 2
​דרום​07.12.2017​חמישי​10:30​12:30​רחוב התקווה 4, באר שבע, קריית הממשלה קומת קרקע


תערוכת עבודות מדידה

במסגרת פעילויות ההסברה של מקצוע המדידות שמקדם המרכז למיפוי ישראל, אנו מעוניינים להקים תערוכה נודדת שתציג פרויקטים שונים שבוצעו על ידי מודדים מוסמכים. ניתן להציג פרויקטים הנדסיים מורכבים, מדידות לצורכי שימור, מדידות מיוחדות ועוד. בכוונתנו להקים תערוכה אשר ניתן יהיה להקים ולפרק אותה בקלות, כדי לאפשר את הצגתה באתרים שונים ברחבי הארץ: מוסדות אקדמיים, בתי ספר תיכוניים, לשכות של עמותות מקצועיות, כנסים רלוונטיים ואתרים נוספים.
חברות וחברים אשר מעוניינים להשתתף ולהציג את "פרוייקטי הדגל" של המשרדים שלהם, מוזמנים לפנות אל שיר קטן בכתובת shir@mapi.gov.il או בטלפון 03-6231909. נשמח גם אם תתנדבו לעזור בהפקת התערוכה. תנאי להקמת התערוכה יהיה כמות מספק של פרויקטים מתאימים.

רשימת מודדים חדשה באתר המרכז למיפוי ישראל

לאחרונה החלפנו את שלושת הרשימות שהיו באתר, ברשימה אחת, בקישור הבא : רשימת המודדים.
הרשימה כוללת את הפרטים הבסיסיים של המודדים (שם פרטי, שם משפחה, מספר רישיון, סטטוס הרישיון ואותיות המודד). בנוסף מצויין אם המודד הוא מבקר, ופרטי הקשר של המודדים שמעוניינים בכך מוצגים גם הם. מודדים נוספים שמעוניינים להציג את פרטי הקשר שלהם, מוזמנים לפנות אל רשמת המודדים מודדת מוסמכת אלנה רוחלין בכתובת elena@mapi.gov.il.

מפרט הגשה ממוחשב לגושי הסדר

מודדים שמגישים גושי הסדר לביקורת אגף ה"ק, יערכו את הקבצים במפרט חני"ת, בדומה לעריכת תצ"ר, ולא ידרשו יותר למסור קובצי srv. בעבודות קיימות שבהן עריכת קובצי הגושים לא בוצעה בהתאם למפרט חני"ת, ימשיכו המודדים להגיש את הקבצים במתכונת הקודמת ולא יידרשו להסב אותם.


מצורפת גרסת pdf של מייל זה.​


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​