משולחן המנכ"ל מספר 42

תאריך:
29/01/2017
ב' שבט תשע"ז

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​​​

הזמנה לכנס בנושא מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות (פורום תשתיות)

המרכז למיפוי ישראל בהנחיית שר הבינוי והשיכון,  אחראי על יישום החלטת ממשלה 1074 בנושא הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל. בהתאם להחלטה זו, הוקמה ועדת היגוי בין-משרדית בראשות המרכז למיפוי ישראל, אשר פועלת לקדם את ההחלטה לפי לוחות הזמנים שהוגדרו בה.

ביום רביעי 15.02.2017 נקיים כנס של כל השותפים לעשייה ושל חברי ועדת ההיגוי, שמטרתו להציג את הפעילות שהתקיימה עד כה ואת התכניות לעתיד הקרוב. שר הבינוי והשיכון ח"כ יואב גלנט, ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אשל ארמוני יפתחו את הכנס.

מכיוון שהמודדים המוסמכים הם שחקני מפתח בבניית מאגר המידע, נשמח מאוד שתשתתפו בו. עקב מגבלת מקום, נוכל לארח עד 20 מודדים מוסמכים. המעוניינים להשתתף בכנס יפנו אל רוזי בר דוד מנהלת הלשכה שלי, בכתובת הדוא"ל rozib@mapi.gov.il. עשרים המודדים הראשונים שיודיעו על כוונתם להשתתף יוזמנו לכנס. מצורפת הזמנה עם סדר יום לכנס. ההשתפות ללא תשלום.


הזמנה למפגשי מודדים במרחבים

אני מזמין אותכם למפגשים שיתקיימו כמפורט להלן:

​​​​מרחב​תאריך​יום​התחלה​סיום ​כתובת
​גליל​27.02.2017​שני​13:3015:30​​המלאכה 1 נצרת עילית
מבנה 1 כניסה 1 קומה 2
​דרום​08.05.2017​שני​11:00​​13:00​
התקווה 4, באר שבע
קריית הממשלה קומת קרקע​


ביטול הדרישה להגשת נסחי רישום בעת הגשת תצ"ר

הטופס המקוון להגשת תצ"ר כולל שדה שיש להעלות בו את נסחי הרישום של החלקות המשתתפות. מעתה המרכז למיפוי ישראל יקבל את הנתונים שבנסחים ישירות ממרשם המקרקעין ("טאבו"), ולכן אין צורך שתגישו קבצים אלו. שינוי זה משקף את גישת Tell us once שאליה אנו חותרים: המידע הממשלתי יועבר בין משרדי הממשלה, והאזרחים מקבלי השרות לא יצטרכו לספק מידע זה מספר פעמים לגורמי ממשל שונים.

P1.JPG


דו"ח למודדים על הורדת מידע קדסטרי

תוכלו לצפות בכל המסמכים שהורדתם במערכות טופוקד או תצפית באמצעות כפתור דוח מב"ר שבמערכת תצפית.

pic2.jpg

pic3.jpg


סוגי מסמכים חדשים בתצפית

ארכיון המרכז למיפוי ישראל כולל סוגים רבים של מסמכים ומפות קדסטר. בתהליך הנגשת המידע לציבור המקצועי באופן מקוון, שמנו תחילה דגש על המסמכים הנפוצים יותר, ובעיקר על מסמכי הסדר של גושים (פנקסי שדה, פנקסי דיסטומט וגיליונות שדה), תצ"ר ותיקי חישובים.

בשנים האחרונות אנו מטפלים גם במסמכים מסוגים נוספים ומעדכנית את מערכת תצפית. בטבלה שלהלן מפורטים המסמכים שכבר מופיעים במערכת תצפית או שיופיעו בקרוב. אנו נמשיך כמובן בתהליך, במטרה להשלים את סריקת כל הארכיון שלנו ולהנגיש אותו לכם ועבור לקוחותיכם.


​​
סוג המסמך​הסבר​
​1. 
גיליונות sheet
כמפורט ב- שולחן המנכ"ל מספר 22
​2.​מפות שכונהמפות שמציגות שכונות ומתחמים, שכוללות גבולות של חלקות, ולעתים מידות ושטחי חלקות.
​3.​"בלתי גמורים"​תצ"ר שלא אושרו ולא נרשמו,  מהמרחבים תל אביב והמרכז, וחיפה, אשר יכולות שמש כחומר עזר.
​4.​נלווים להסדר​מסמכים שאותרו באגף ה"ק, שכוללים תרשימי צלעונים וערכי נקודות בקרה.
​5.​תיקון שטחים וגבולות​תשריטים ונתונים של חלקות ששטחן או גבולותיהן תוקנו עקב איתור שגיאות בהסדר, בהתאם לסעיף 97(ב) בפקודת הסדר זכויות במקרקעין.
​6.​קמ"ק​הנתונים של גושים שעברו תהליך הסבה לקמ"ק זמינים לשימוש.
​7.​תת"ג​בעוד כחודשיים יהיו זמינים באופן מקוון הנתונים של תת"ג מאושרים. עד כה אושרו כ-  40 תת"ג, ובנוסף נמצאים בביקורת 74 תת"ג.
​8.

​אישורי ועדות של תצ"ר​בתהליך עדכון תצ"ר במערכת תצפית, אנו סורקים באופן שוטף גם את העותקים שאושרו על-ידי הוועדות.


סיכום פעילות מרכז התמיכה המקצועית בשנת 2016

מרכז התמיכה המקצועית של המרכז למיפוי ישראל נפתח ב- 4.09.2016. מטרתו לשפר את השרות ללקוחותינו ולקצר את זמן ההמתנה עד קבלת המענה. הקף הפעילות של המרכז גדל עם הזמן, תהליכי וזמני התגובה משתפרים, ואנו מודדים את ביצועיו באופן שוטף. אתם מוזמנים לשתף את לקוחותיכם ועמיתיכם, ולהזמין אותם להשתמש בשרותי המרכז. לחצו כאן לקבלת פרטי קשר.

להלן מספר נתונים על הקף הפעילות של המרכז:

P4.JPG


פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. הזמנה לכנס בנושא מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות - 15.02.2017.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​