משולחן המנכ"ל מספר 41

תאריך:
26/12/2016
כ"ו כסלו תשע"ז

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

אישור תצ"ר תואמת לתכנית לרישום שיכון ציבורי (תרש"צ)

בתקופה האחרונה, ועדת התאום במשרד הבינוי והשיכון אינה מתכנסת. אחד מתפקידי יו"ר הוועדה הוא לאשר תצ"ר שהוכנו בהתאם לתרש"צ. לפיכך, מתקשים מודדים שמכינים תצ"ר בהתאם לתרש"צ, לקדם את אישורה ככשרה לרישום.

משרד הבינוי והשיכון והמרכז למיפוי ישראל הגיעו להסכמה שניתן יהיה לאשר תצ"ר שהוכנה בהתאם לתרש"צ, גם על-ידי יו"ר הוועדה המקומית הרלוונטית. מצורף מסמך מדיניות בנושא של מודד מוסמך שמעון ברזני סמנכ"ל קדסטר. המסמך מוסכם על הגורמים הרלוונטיים במשרד הבינוי והשיכון, הוא נשלח למזמיני העבודה העיקריים ואתם מוזמנים לפעולל  בהתאם לכתוב בו ולהציג אותו לכל דורש.​


דגשים בהגשת תצ"ר

הטופס המקוון להגשת תצ"ר עבר לאחרונה עדכון, והוא אינו כולל יותר את השדה "תיק חישובים" בכרטיסיית "פרשה טכנית ונספחים". חשוב להדגיש שאין יותר תיק חישובים: הצרופות שבטופס המקוון נקלטות לאחר אישור התצ"ר לבסיס הנתונים, כל אחת בנפרד.

המשמעות היא שאין צורך להגיש את קובצי רשימת הנקודות, הגדרות החלקות ותאום השטחים, ובנוסף אין צורך לחבר את כל המסמכים לקובץ pdf אחד.​

pic1.jpg


בעיות בגבולות של נחלות במושבים

בעקבות פניות של מודדים רבים בקשר לבעיות, סתירות, חוסר התאמה והשגות לגבי גבולות חלקות במושבים ("משבצות חקלאיות"), רשות מקרקעי ישראל מזמינה מודדים מוסמכים וועדי מושבים שמעוניינים לבצע בחינה של תהליך של תיקון גבולות, לפנות אליה.

הנכם מוזמנים לפנות בנושא זה לפנות למודד מוסמך אבי חליוה, מנהל אגף בכיר מיפוי ו- GIS ברשות מקרקעי ישראל בכתובת avih@land.gov.il


תיעוד בעיות קדסטריות

במקרה שאתם נתקלים בבעיות קדסטריות במהלך הכנת עבודות שאינן לצורכי רישום, נודה לכם אם תעדכנו אותנו על בעיות אלו. הבעיות יכולות לכלול שגיאות בערכי קואורדינטות, חזיתות רשומות או שטחים רשומים, אי-התאמה בין מסמכי קדסטר, ביסוס שגוי בתצ"ר, חוסרים של נתונים ועוד.

שילחו בבקשה מייל לכתובת hanit@mapi.gov.il עם איתור המקום (מספר גוש וחלקה או קובץ CAD של האזור הבעייתי) בצרוף הסבר קצר. אנו נאסוף את המידע באופן שוטף ובהמשך הוא יוצג בשכבה ייעודית במערכת טופוקד, לנוחותכם. במקביל נבחן את הבעיות ונגבש פתרונות.

במקרה שהבעיות צצות במסגרת הכנת תצ"ר או תת"ג, הן יבחנו במהלך הביקורת של מודד מבקר או המרכז למיפוי ישראל, ולכן אין צורך לשלוח מייל.


​​פרסום שכבות תת"ג ונקודות מקוריות (אותנטיות) בטופוקד

לידיעתכם, נוספו 2 שכבות חדשות בטופוקד:

(1) תת"ג (תשריטים לתיעוד גבולות) שאושרו במרכז למיפוי ישראל.
(2) נקודות אותנטיות שנמדדו ברשת ישראל התקפה בפרויקטים של המרכז למיפוי ישראל.

pic2.jpg


מפגש מספר 100 של פורום קדסטר

ב- 6.12.2016 חגגנו את המפגש המאה של הפורום. במפגש התארחו מנהלים מחטיבות ומחלקות שונות במרכז למיפוי ישראל, ושמעון ברזני הכין מצגת עם ריכוז נתונים על פעילות הפורום. להלן קישור לפרוטוקול: פורום קדסטר מספר 100. בסעיף 1 ניתן למצוא קישור למצגת.

במהלך המפגש הודעתי לנוכחים שהחלטתי להעביר את ניהול הפורום לידיו המקצועיות, היעילות והנאמנות של מודד מוסמך שמעון ברזני סמנכ"ל קדסטר. אני מאחל לשמעון ולחברי הפורום הצלחה והמשך פעילות פורה ומקצועית.

pic3.jpg


פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. מסמך מדיניות בנושא אישור תצ"ר תואמת לתרש"צ על-ידי יו"ר הוועדה המקומית.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​