משולחן המנכ"ל מספר 39

תאריך:
19/09/2016
ט"ז אלול תשע"ו

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מפגשים עם מודדות ומודדים מוסמכים


אני מזמין אתכם למפגשים הקרובים:

​מרחבתאריךיוםהתחלהסיוםכתובת
דרום19.09.2016ב'11:0013:00

רחוב התקווה 4 באר שבע

קריית הממשלה, קומת קרקע

גליל27.09.2016ג'14:0016:00

רחוב המלאכה 1 נצרת עילית

מבנה 1 כניסה 1 קומה 2


הערכות לתשלום רישיונות מדידה

בסוף שנת 2016 יחודשו רישיונות המדידה שלכם לשנים 2017, 2018. המרכז למיפוי ישראל נערך למעבר מתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר, לתשלום בשרת התשלומים הממשלתי באינטרנט. אנו מעוניינים לבצע פיילוט של תשלום הרישיון במהלך החודש הקרוב ומבקשים לשם כך, 3 מתנדבים אשר ישלמו את הרישיון שלהם לשנתיים הבאות, באינטרנט.

מודדים שמעוניינים להתנדב, יפנו אל רשמת המודדים, מודדת מוסמכת אלנה רוחלין, בכתובת הדוא"ל elena@mapi.gov.il, עד לתאריך 15.09.2016. שלושת המודדים הראשונים ישתתפו בפיילוט.

פרוט המסמכים המצורפים

​1. גרסת pdf של מייל זה

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​