משולחן המנכ"ל מספר 38

תאריך:
10/07/2016
ד' תמוז תשע"ו


​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​


התייחסויות המודדים לחוק המדידות

לבקשת ועד לשכת המודדים המוסמכים, דחינו את המועד האחרון להגשת התייחסויות בשבועיים, מיום חמישי 7.07.2016 ליום חמישי 21.07.2016. נשמח כמובן לקבל התייחסויות מכולכם.


מפגש מודדים במרכז למיפוי ישראל

​אני מזמין אתכם למפגש מודדים שיתקיים ביום שלישי 6.09.2016, משעה 10:00 עד 15:00, באולם הרב-תכליתי שבמתחם המרכז למיפוי ישראל בתל אביב.

במפגש נדון יחד על הנושאים הבאים:

(1) דיון פתוח בנושא טיוטת חוק המדידות, שבו תוכלו להעיר ולהתייחס לנוסח ששלחתי אליכם.

(2) שאלות ותשובות על תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016.

אבקשכם להירשם למפגש מראש אצל מנהלת הלשכה שלי שרון בן יאיש בכתובת sharonb@mapi.gov.il


שימוש בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016

אנו, במרכז למיפוי ישראל, מודעים להשקעה הנדרשת מכם כדי ליישם את התקנות ואת הנחיות המנהל בעבודתכם היום-יומית. בכוונתנו לקיים מפגשים והדרכות מעת לעת (כדוגמת מפגש המודדים שלעיל), להעלות לאתר האינטרנט מצגות שיעזרו לכם, ולסייע ככל שניתן כדי להקל עליכם. אתם מוזמנים כמובן לפנות בכל שאלה אל מנהלי המרחבים, המנהלות והמנהלים בחטיבות המקצועיות שלנו (גאודזיה, קדסטר, מיפוי ומידע).

בנוסף, אנו נסב את תשומת לבכם לסוגיות שונות בתקנות מעת לעת. שני הנושאים הבאים מתייחסים לתקנות החדשות.


התבססות על חלקות ארעיות בתצ"ר כשרה לרישום שטרם נרשמה

ההגדרה לחומר ביסוס בתקנות החדשות מפרטת את כל סוגי חומר הביסוס, לרבות גבולות רשומים מתצ"ר רשומה או כשרה לרישום, כלומר הגבולות של החלוקה החדשה בתצ"ר כשרה לרישום אינם מהווים חלק מחומר הביסוס. המשמעות היא שבעת התבססות על תצ"ר כשרה לרישום אשר טרם נרשמה, אין צורך להתבסס על הגבולות החדשים והחלקות הארעיות, אלא על הגבולות הרשומים והחלקות הרשומות שנכללות בתצ"ר.

כמובן שאין מניעה להשתמש בגבולות של החלוקה החדשה בעת קביעת חלוקה חדשה בתצ"ר אחרת, לצורך תאום בין הגבולות. בנוסף, במקרה שאתם מעוניינים להתבסס על חלקות ארעיות בסדר הפעולות בתצ"ר שאתם מכינים, תוכלו לעשות זאת, אך חשוב שתסבירו את השיקולים לכך בפרשה הטכנית.


הגשת נתוני מדידה אמינים במפות קדסטר

לעתים, תנאי השטח מכתיבים מצב שבו לא ניתן לבצע מדידה בשיטות המפורטות בתקנה 18 (שיטות למדידות נקודות גבול ופרטים). במקרים אלו, יציג המודד את הבעיה ואת אופן המדידה בפרשה הטכנית של מפת הקדסטר, אנו נבחן את הנושא במסגרת ביקורת השדה.

חשוב לי לציין שאמינות הנתונים שמספק המודד חשובה לנו מאוד, בעיקר במקרים שבהם התקנות לא מספקות פתרון לבעיות שמודדים חווים במהלך העבודה.


מצורפת גרסת pdf של מייל זה.


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​