משולחן המנכ"ל מספר 37

תאריך:
16/06/2016
י' סיון תשע"ו

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

פרסום תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו - 2016

אני שמח לבשר לכם שהתקנות פורסמו אתמול (15.06.2016) בקובץ התקנות 7671, והן ייכנסו לתוקף בעוד 30 יום, בהתאם לסעיף 87(א) בתקנות אלו.

התקנות כוללות שינויים רבים שמטרתם לקדם את מקצוע המדידות ולהתאים אותו לקדמה הטכנולוגית ולצרכים המתפתחים בעולמות התכנון, הפיתוח, הבניה והרישום. לתקנות אלו יתווספו במהלך החודשים הקרובים הנחיות מנהל, שחלקן בתוקף, חלקן הועברו להתייחסותכם וטרם נכנסו לתוקף וחלקן יפורסמו להתייחסותכם בהמשך.

שימו לב לפרק ז' (ביטול ותחילה). המרכז למיפוי ישראל מודע לתהליך הלימוד וההטמעה של התקנות ולכן אנו נעסוק בכך במחצית השנייה של שנת 2016, לרבות הדרכות, מענה לשאלות, פתרון בעיות והתמודדות עם משמעויות בפרויקטים קיימים. בכוונתנו לעשות ככל שניתן כדי להקל על המעבר, לטובתכם; המודדות והמודדים העוסקים במקצוע ולטובת לקוחותיכם.

אני מאחל לכולנו הצלחה בדרך החדשה והמשמעותית, ומודה לנשות ואנשי המקצוע הרבים והטובים שסייעו בכתיבת התקנות ובמתן הערות; מחוץ למרכז למיפוי ישראל ובקרב המנהלות, המנהלים, העובדות והעובדים של המרכז למיפוי ישראל.


    picture.JPG

​​

פרוט המסמכים המצורפים

​1. גרסת pdf של מייל זה

2. קובץ התקנות 7671


בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​