משולחן המנכ"ל מספר 36

תאריך:
09/06/2016
ג' סיון תשע"ו

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מעבר מרחב תל אביב ללינקולן 1

​​בתאריך 9.05.2016 עברו עובדות מרחב תל אביב לקומה ג' בלינקולן 1, ובכך הושלם מיזוג המרחב עם אגף תצ"ר בהנהלתה של ראש אגף תצ"ר מודדת מוסמכת לריסה ווזנסנסקי. משרדי המרחב ברחוב פינס 43 בתל אביב נסגרו, אך העובדות ימשיכו לספק לכם את מגוון השירותים ממקום העבודה החדש. הודעה על המעבר פורסמה באתר המרכז למיפוי ישראל.​​


קבלת מידע או תמיכה בנושא תצ"ר או תת"ג

מודד המעוניין לקבל פרטים על מצב הביקורת של תצ"ר או תת"ג, מוזמן לפנות אל אבי עיט מנהל תחום בקרה ומעקב בטלפונים 03-6231997, 050-6221412, או ל- avia@mapi.gov.il

מודד המעוניין לקבל תמיכה בנושאים טכניים של הגשת תצ"ר או תת"ג בסביבת חני"ת מוזמן לפנות אל אבי שוסטרוב בטלפונים 03-6231608, 052-6370880, או ל- hanit@mapi.gov.il

אבי עיט ואבי שוסטרוב יהיו זמינים בטלפון בימי העבודה, בין השעות 09:00 עד 15:00.


הורדת מערכת עדכן גוש/חלקה מאתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל

​בהודעתי אליכם מ- 25.01.2016, עדכנתי אתכם על הפעלת דו"ח תצ"רים בסביבת טופוקד והבהרתי שמערכת עדכן גוש/חלקה תפסיק לפעול לאחר תקופת עבודה מקבילה. מערכת העדכן הורדה מהאתר ב- 1.06.2016 וכעת ניתן לקבל את המידע רק בסביבת טופוקד.


חקיקת חוק מדידות חדש

​לאחר עבודת חשיבה ועבודת מטה ממשלתית, החלטנו לפעול לחיקוק חוק מדידות חדש אשר יחליף את פקודת המדידות 1929. מצורפים מכתבי בנושא ("חקיקת חוק מדידות חדש"), טיוטת הצעת חוק המדידות תשע"ו – 2016 ומסמכים נוספים. קראו בבקשה את מכתבי בנושא, ולאחר מכן את המסמכים הנוספים. אנו ממתינים לתגובותיכם.


פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. חקיקת חוק מדידות חדש.
3. טיוטת הצעת חוק המדידות החדש.
4. נושאים למחשבה במסגרת חקיקת חוק המדידות החדש.
5. תוצאות שאלון ומסקנות צוות עדכון רובד החקיקה.


​בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל