משולחן המנכ"ל מספר 35

תאריך:
01/05/2016
כ"ג ניסן תשע"ו

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מדידת תשתיות מים וביוב

מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב כותבת בימים אלו את כללי תאגידי מים וביוב (קביעת תנאים ברישיון)(אמות מידה הנדסיות), התשע''ו-2016, וזאת מתוקף סמכותה בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001. מסמך זה דומה במתכונתו לתקנות המדידות ותקנות אחרות המוכרות לכם, והוא מחייב באותה מידה. המועצה פנתה ב- 31.03.2016 לציבור בהזמנה להשמיע את עמדתו בדבר הכוונה לקבוע את הכללים שלעיל. תוכלו לעיין בפנייה ובנוסח הכללים בקישור הבא: פנייה לציבור בנושא כללי תאגידי מים וביוב.

 

החלק הראשון בפרק ה' (הוראות משותפות) של הכללים עוסק במיפוי מערכות המים והביוב:​

pict.jpg


כניסת כללים אלו לתוקף חשובה מאוד לציבור המודדים המוסמכים. המצב הרצוי הוא שמערכות המידע הגאוגרפיות של רשויות המים והביוב יכללו את כל הנתונים הנדרשים של משק התשתיות התת-קרקעי, וכך במסגרת מדידות לצורכי תכנון או רישוי, לא יידרשו המודדים לפתוח שוחות ולבצע בתוכן מדידות.

 

המרכז למיפוי ישראל מגבש עמדה לכללים אלו ומתכוון להעביר אותה לרשות המים בהקדם. אני מזמין אתכם להעביר אלינו את התייחסותכם, כדי שעמדתנו תשקף את מגוון הדעות של ציבור המודדים המוסמכים. חשוב לתת את הדעת, בין היתר, לסוגיות הבאות: תכולת המדידה, תקופת המעבר עד השלמת המידע בממ"ג של התאגידים ועדכון המידע בעקבות שינויים ותוספות ברשתות המים והביוב.

 

אבקשכם להעביר את התייחסותכם עד יום ראשון 8.05.2016, אל רחל סרנגה מלשכת המדען הראשי בכתובת saranga@mapi.gov.il.


​מצורפת גרסת pdf של מייל זה.​


בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל