משולחן המנכ"ל מספר 34

תאריך:
21/04/2016
י"ג ניסן תשע"ו

​חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

ראשית, אבקש לאחל לכולכם חגים שמחים; פסח, פסחא ונבי שועייב. כמו כן, אני מאחל לכם חופשה נעימה וזמן איכות עם המשפחות.


תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) תשע"ו - 2016

​אני שמח לעדכן אתכם ששר הבינוי והשיכון ח"כ יואב גלנט, חתם על נוסח התקנות ב- 28.03.2016. שימו לב, התקנות יכנסו לתוקף רק לאחר פרסומן בילקוט התקנות, בעוד כחודשיים. אנו נעדכן אתכם שוב בנושא עם כניסתן לתוקף. מצורף הנוסח שהשר חתם עליו.​


שינויים בתהליכי עדכון שכבות הבסיס במאגר הנתונים הגאוגרפיים הלאומי

המרכז למיפוי ישראל מנהל ומתחזק מאגר נתונים גאוגרפיים לאומי עבור ממשלת ישראל, לשימוש האזרח והממשל. ניתן לצפות בו באתר המפות הממשלתי www.govmap.gov.il. המאגר כולל שכבות בסיס ושכבות מידע נושאיות מגוונות. שכבות הבסיס כוללות את האורתופוטו הארצי, הבנק"ל (בסיס הנתונים הקדסטרי לאומי) והבנט"ל (בסיס הנתונים הטופוגרפי לאומי), והמרכז למיפוי ישראל אחראי על תחזוקתן ועדכונן. מגוון השכבות הנוספות מגיע ממשרדי הממשלה השונים, האחראים לתוכנן ועדכניותן.

נכון להיום, האורתופוטו הארצי מבוצע עבור המרכז למיפוי ישראל על-ידי חברות שמצלמות את כל הארץ ומכינות את האורתופוטו. עדכון הבנט"ל מבוצע על ידי חברות שמקבלות את בסיס הנתונים הקיים ואת חומרי הגלם מהמרכז למיפוי ישראל, ומעדכנות את בסיס הנתונים.

המרכז למיפוי ישראל מעוניין לשנות את תהליך העבודה הקיים, וזאת כדי לשפר את יכולתו לעדכן את הנתונים במהירות, תוך ניצול מרבי של יכולות הספקים הפוטנציאליים. מצורף נייר עבודה שבו מוצע תהליך העבודה החדש. נשמח מאוד לקבל את התייחסותכם למסמך זה עד יום שלישי 17.05.2016, אל עידית יוגב בכתובת iditl@mapi.gov.il​.


השתתפות בפורום קדסטר

הפורום החל לפעול ב- 17.03.2013 והודעתי עליו ב- "שולחן המנכ"ל מספר 1"  ב- 9.06.2013. עד כה התקיימו 90 מפגשים של הפורום, והוא דן בנושאים מגוונים ומעניינים. ניתן לעיין בכל הפרוטוקולים בקישור הבא: פורום קדסטר

אתם מוזמנים לפנות אל הפורום ואף להתארח בו. כדי לשמור על יעילות המפגשים, אנו מאפשרים לשלושה אורחים לכל היותר להשתתף בכל מפגש ולכן חשוב להירשם מראש. בקישור לעיל תוכלו לעיין ברשימת הנושאים לדיון במפגשים הקרובים של הפורום. נשמח לראותכם.


השעיית רישיון מודד

ביום ראשון 13.03.2016 פורסמה ברשומות הפסקה זמנית (השעיה) של רישיון מודד, לתקופה של 24 חודשים (שנתיים). דבר ההשעיה פורסם בילקוט פרסומים מספר 7227, בעמוד 4351. בהתאם לסעיף 4(2) בפקודת המדידות 1929 לא יעסוק המודד במקצוע המדידה בזמן ההשעיה.

תקוותי הגדולה היא שרק מודדים מוסמכים יעסקו במקצוע המדידות, אך ורק בהתאם לפקודות, החוקים, התקנות וההנחיות הרלוונטיים, לטובת הציבור ולטובת המודדים המוסמכים.


​מצורפים:

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. נוסח התקנות שנחתמו על ידי שר הבינוי והשיכון.
3. נייר עבודה בנושא שינויים בתהליכי עדכון שכבות הבסיס.


בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך 
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל