משולחן המנכ"ל מספר 33

תאריך:
21/02/2016
י"ב אדר I תשע"ו

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

 

הזמנה לרב שיח בנושא רשת הבקרה האנכית הלאומית

קיימות דעות שונות ומגוונות בקרב המודדים המוסמכים בנושא זה. לנו, במרכז למיפוי ישראל, חשוב מאוד לשמוע את דעותיכם, אשר ישמשו עבורנו בסיס לקבלת החלטות על עתיד הרשת בכל הקשור לניהול הנתונים, שימוש בטכנולוגיות שונות ושיפור מודל הגליות.

בכוונתנו לקיים מפגש בנושא זה ביום חמישי 3.03.2016 משעה 15:00 עד 17:00, באולם הרב תכליתי (המזנון לשעבר). אתם מוזמנים להגיע; נוכחותכם ודעתכם חשובות לנו. אנא הירשמו מראש אצל ורד בלום במייל vered@mapi.gov.il

 

הזמנה למפגשי מודדים

אני מזמין אתכם למפגשים שאקיים במרחבים של המרכז למיפוי ישראל, כמפורט בטבלה שלהלן. ההרשמה אצל ורד בלום מנהלת הלשכה, בטלפון 03-6231901 או בכתובת vered@mapi.gov.il

מרחבתאריךיום בשבועשעת התחלהשעת סיום
גליל28.03.2016ב'14:3016:30
באר שבע18.04.2016ב'11:0013:00

 

דברי דואר במתחם המרכז למיפוי ישראל

ניתן לשלוח דואר למרכז למיפוי ישראל במספר דרכים:

1.      לכתובת: לינקולן 1 תל אביב ת"ד 14171 מיקוד 6522034.

2.      באמצעות שליחים, שיכולים להגיע לשער הכניסה ברחוב לינקולן 1.

3.      המעוניינים להביא דואר באופן עצמאי יגיעו לשער הכניסה של החניה ברחוב ווילסון.

אם אתם מעוניינים לקחת דואר מבלי להיכנס למתחם, תאמו זאת בבקשה מראש עם הגורם הרלוונטי, והדואר ימתין לכם בשער הכניסה של החניה ברחוב ווילסון.

 

אישורי כניסה למתחם המרכז למיפוי ישראל

בשולחן המנכ"ל מספר 21 ששלחתי ב- 18.09.2014, הודעתי על הדפסת רישיונות מדידה על כרטיסי פלסטיק. רישיונות אלו משמשים אתכם גם כדי להזדהות בכניסה למרכז למיפוי ישראל. בנוסף לכך, החלטנו לאפשר למודדים מבקרים ומודדים שמספקים למרכז למיפוי ישראל שרותי ייעוץ או מדידה, להשתמש בכרטיסים אלו כדי לחנות בחנייה שברחוב וילסון ולהיכנס לאזורים שונים בבניין, בהתאם לצורך והעניין.

מודדים מוסמכים; מבקרים, ספקים או יועצים, המעוניינים להסדיר את הנושא, מוזמנים לפנות אל מוטי ארבל ממחלקת הביטחון, בטלפון 050-6225352.

 

ייעוץ בנושאים קדסטריים

אתם מוזמנים לקבל ייעוץ בנושאים קדסטריים ממודד מרחב הגליל יוסף יוסף. הייעוץ יינתן במשרדו של יוסף בנצרת, או בתל אביב בהתאם לבחירתכם. ניתן לתאם עם יוסף את מפגשי הייעוץ בטלפונים 04-6461895, 050-6222274.

במקרה שהבעיה שלגביה יינתן הייעוץ נכללת במפת קדסטר אשר תוגש לביקורת (גוש הסדר, תת"ג או תצ"ר), תחייב המלצתו של יוסף את מבקר מפת הקדסטר בתהליך הביקורת.

 

מענה לנושאים מנהלתיים בתהליך ביקורת תצ"ר או תת"ג

מודדים מוסמכים המעוניינים לברר סוגיות שונות לגבי תצ"ר או תת"ג שהגישו לביקורת, מוזמנים לפנות אל אבי שוסטרוב בצוות דלפק קדמי, בטלפון 052-6370880 או בכתובת hanit@mapi.gov.il. ניתן לברר אצל אבי נושאים הקשורים לתנאי סף לפתיחת התיק, צפי לתחילת ביקורת, מצב הטיפול בתיק וכל סוגיה מנהלתית הקשורה למצב התיק.       בכל הקשור להערות המבקר, לרבות ביקורת שדה, יש להיות בקשר ישיר עם המבקר.

 

העלאת הרזולוציה של האורתופוטו באתר המפות הממשלתי govmap

המרכז למיפוי ישראל רוכש באופן תקופתי אורתופוטו ארצי ברזולוציה של 25 ס"מ ברוב חלקי הארץ ו- 0.5 מ' בשטחים הפתוחים שבנגב. עקב מגבלות ביטחוניות לא ניתן להציג רזולוציה זו באינטרנט, ולכן הרזולוציה שבה הוצג האורתופוטו באתר שלנו הייתה 1 מ'.

לאחרונה קיבלנו אישור מהגורמים הביטחוניים הרלוונטיים להעלות את הרזולוציה ל- 0.5 מ'. תוכלו להתרשם מכך באתר עצמו. שיפור הרזולוציה מאפשר שימוש טוב וברור יותר בנתוני האתר.

 

מצורפים:

מצורפת גרסת pdf של מייל זה.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​