משולחן המנכ"ל מספר 32

תאריך:
25/01/2016
ט"ו שבט תשע"ו

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​

שינויים במסך חיפוש של טופוקד

שינינו את סדר הכפתורים במערכת, כך שהנתונים הנפוצים יותר לשימוש יופיעו תחילה:

 

      מסך ראשון, המופיע עם סיום החיפוש ​      מסך שני, המופיע לאחר לחיצה על "הבא"
מסך ראשון.jpgמסך שני.jpg

דו"ח תצ"רים

הרחבנו את יכולותיה של מערכת טופוקד והוספנו לה דו"ח תצ"רים בגוש, אשר יחליף את עדכן גוש/חלקה שבאתר המרכז למיפוי ישראל. בחודשים הקרובים יפעלו שתי המערכות במקביל, אך אנו נפסיק לעדכן את עדכן גוש/חלקה במידע חדש ולאחר מכן נוריד אותו מהאתר.

 

        תחילה יש לבחור את "פרטי תצ"ר"​      ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור הכחול
פרטי תצר.jpgלאחר מכן.jpg

הנחיית המנהל למדידות הנדסיות

תחום המדידות לביצוע לא קיבל התייחסות עד כה בתקנות המדידות ובהנחיות המנהל. תקנה 10 בטיוטת תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו – 2016, שנמצאות לקראת אישור, תאפשר לפרסם הנחיית מנהל אשר תפרט את תהליך העבודה בפרויקטים הנדסיים: "במדידות הנדסיות לעבודות הטעונות היתר לפי חוק התכנון והבניה, יפעל המודד לפי השיטות והדיוקים שיאשר לו המנהל."

מצורפת טיוטה של הנחיית המנהל 8/2015 למדידות הנדסיות ללווי של פרוייקטי בניה, אשר תכנס לתוקף לאחר אישור התקנות כאמור. ההנחיה עוסקת במדידות ללווי פרויקטים של מבנים, והיא אינה עוסקת בפרויקטים עתירי הנדסה כגון מגדלים, כבישים, רכבות ומנהרות. לפרויקטים מסוג זה תינתן התייחסות בנפרד בעתיד.

נשמח מאוד לקבל את הערותיכם לטיוטת ההנחיה עד יום חמישי 11.02.2016. שילחו אותן בבקשה אל ודים פישביין מלשכת המדען הראשי, לכתובת vadim@mapi.gov.il

הדרכות בנושא חני"ת

​לבקשת מודדים שפנו אלינו, אנו נקיים הדרכות נוספות. כל המעוניינים להשתתף ישלחו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר רישיון מדידה, ישוב וכתובת דוא"ל ליצירת קשר; אל אבי עיט, בכתובת avia@mapi.gov.il . מיקום ההדרכות ייקבע בהתאם לרשימת המשתתפים.

סיווג נקודות גבול

החל מ- 1.02.2016 חלה חובה על המודדים המגישים מפות קדסטר לביקורת, לסווג את נקודות הגבול של החלקות הרשומות בהתאם להנחיית המנהל 1/2013 לסיווג נקודות גבול.

תורים לביקורת תצ"ר

​עקב העומס הגדול על מערך ביקורת התצ"ר של המרכז למיפוי ישראל, החליט מודד מוסמך שמעון ברזני סמנכ"ל לקדסטר, לקבוע מדיניות תורים אשר תייעל את תהליך הביקורת. להלן קישור למסמך המדיניות שקבע שמעון: מדיניות ניהול תורים.

תחרות צוותי מדידה

​לצערי הוגשה רק מועמדות אחת לצוות מדידה מצטיין ולכן התחרות מבוטלת.​ 

ביקור משלחת מסין

בשבוע שעבר ביקרה במרכז למיפוי ישראל משלחת מהסוכנות הסינית הלאומית למדידות, מיפוי וגאו-אינפורמציה (NASG). בראש הארגון עומד Kurexi Maihesuti (קורשי מייסוטי), שתפקידו בסין: סגן השר לקרקע ומשאבים (בתמונה).

מטרת הביקור הוא להמשיך ולכונן יחסים הדדיים בין הארגונים לצורך שיתוף ידע, וזאת בהמשך להסכם שיתוף פעולה שחתמנו עליו בשנת 2014. המפגש היה קצר (חצי יום), הוצגו בו מצגות של שני הארגונים וסוכם על המשך עבודה משותפת במגוון נושאים. התועלת למרכז למיפוי ישראל ולמדינת ישראל משיתוף הפעולה מוערכת בחסכון של שנות פיתוח רבות.​

china1.jpg

מצורפים:

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. טיוטת הנחיית המנהל 8/2015. מדידות הנדסיות ללווי של פרוייקטי בניה.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​