משולחן המנכ"ל מספר 30

תאריך:
19/10/2015
ו' חשון תשע"ו

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

לאחר הפסקה מתוכננת, בכוונתי לחזור ולשלוח אליכם הודעות "משולחן המנכ"ל". ההודעות יכללו נושאים מהותיים לעבודה המקצועית שלכם, ועדכונים חשובים. חשוב לי לציין שההערות וההארות שלכם חשובות לי מאוד. אשמח לקבל את תגובותיכם והתייחסויותיכם לכל נושא.

במסגרת ההודעות, תקבלו טיוטות של הנחיות מנהל בתחומים מקצועיים שונים. אנא מכם: פנו לכך זמן, קראו את הטיוטות ושילחו הערות. למסמכים אלו תפקיד מרכזי בעיצוב עתיד המקצוע שלנו.​


הודעה על השעיית רישיון מודד

ביום ראשון 11.10.2015 פורסמה ברשומות הפסקה זמנית (השעיה) של רישיון מודד. שימו לב: ההשעיה היא לתקופה של 42 חודשים (3.5 שנים). אזכיר שהודעתי בעבר על תהליך הדרגתי להשעיית רישיונות, ואכן 2 ההשעיות הקודמת היו לתקופות קצרות יחסית לחומרת העברות של המודדים. בכוונתי לפעול בנחישות נגד מודדים שאינם פועלים בהתאם לחוקים, התקנות וההנחיות המחייבים, ואינם מכבדים את מקצוע המדידות.
דבר ההשעיה פורסם בילקוט פרסומים מספר 7123, בעמוד 298. בהתאם לסעיף 4(2) בפקודת המדידות 1929 לא יעסוק המודד במקצוע המדידה בזמן ההשעיה.​


הנחית המנהל 9.2014 למדידה ועריכת מפת מדידה להיתר בניה ומפרט מיפוי לאומי

המרכז למיפוי ישראל ומנהל התכנון מקדמים יחד פעילות ליצירת אחידות בנוהלי הכנת מפת מדידה להיתר בניה ומפת עדות (as made), זאת בהמשך לתיקוני חקיקה בחוק התכנון והבניה. בהתאם לכך נכתבה טיוטת ההנחיה והוכן מפרט אחיד לקובץ מיפוי הנדסי ממוחשב. טיוטת ההנחיה הופצה להתייחסותכם בהודעתי מ- 20.10.2014, אך עברה שינויים רבים מאז, ולכן הוחלט להפיץ אותה מחדש.

לעיון בטיוטת ההנחיה העדכנית, טיוטת המפרט ודוגמאות הקובץ והבלוקים לחצו כאן. אנו מעוניינים לקדם את בחינת הטיוטה והמפרט עם מודדים ורשויות מקומיות. מודד או רשות המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות במייל למודד מוסמך ערן קינן ראש אגף טכנולוגיות, בכתובת eran@mapi.gov.il


הנחית המנהל 6.2015 למדידות ללווי תהליך הסדר זכויות במקרקעין

​ההנחיה נכתבה במסגרת הפעילות לתיעוד תהליכים וארגונם מחדש. הטיוטה מגדירה תהליך אחיד למדידה ועריכה של מפת גוש הסדר ולבקרתה.

לעיון בטיוטת ההנחיה לחצו כאן. אתם מוזמנים לשלוח הערות אל מודדת מוסמכת אורית מרום בכתובת marom@mapi.gov.il


תקן 7.2015 למדידת נכסים לצרכי ארנונה

מדידות לצורכי ארנונה מבוצעות בהתאם לסעיף 287 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. בהתאם לסעיף זה ולפסיקה הקיימת בתחום אין חובה שהמדידה תתבצע על ידי מודד מוסמך. למרות זאת, רוב הרשויות המקומיות מעדיפות להשתמש בשרותיהם של מודדים מוסמכים לצורך ביצוע סקרי הנכסים בתחום הרשות שלהם.

טיוטת התקן למדידת נכסים לצרכי ארנונה היא שלב ראשון בהסדרה של הנושא. לעיון בטיוטת ההנחיה לחצו כאן. אתם מוזמנים לשלוח הערות אל ודים פישביין בכתובת vadim@mapi.gov.il


פרוט המסמכים המצורפים

גרסת pdf של מלל זה.

 

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​