משולחן המנכ"ל מספר 27

תאריך:
11/05/2015
כ"ב אייר תשע"ה

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,​

הכשרת אנשי מקצוע בתחומי הגאודזיה והגאו-אינפורמציה

מצוקת אנשי המקצוע בתחומי הגאודזיה והגאו-אינפורמציה מוכרת לכולנו ומקשה על גיוס מודדים מוסמכים למשרדי המדידות ולגורמים מקצועיים בשרות הציבורי. כדי לפתור את המצוקה, נעשו מספר פעולות לאורך השנים כפי שיפורט בהמשך.

 

אני פונה אל כל אחת ואחד מכם באופן אישי ומציע לכם לאמץ סטודנט/ית בקורס ההסבה (יוזמה ג.), לתקופת הלימודים ולהשתתף בשכר הלימוד תמורת התחייבותו/ה לעבוד במשרדכם לאחר סיום הלימודים. זוהי ההזדמנות שלכם, בעלות ובעלי משרדים עצמאיים, להיות שותפים למאמץ לשמר את המקצוע ולשפר את עתידו. פנו בבקשה אל הטכניון לפי פרטי הקשר שבמסמך המצורף.

 

להלן פרוט היוזמות:

א. לפני כשנתיים הסתיים המחזור הראשון של קורס גאו-טק של הטכניון ויחידת המיפוי הצבאית. במחזור זה סיימו 18 בוגרים שהשתלבו ביחידת המיפוי הצבאית, בחיל האוויר      ובאמ"ן. בימים אלו נפתח המחזור השני שבו לומדים 14 סטודנטים. אנו מעריכים שחלק מבוגרים אלו ישתלבו בעתיד במסגרות אזרחיות וביטחוניות.

 

ב. הטכניון והמרכז למיפוי ישראל יזמו לימודי תואר ראשון לחרדים במכללת מבח"ר בבני ברק. במחזור הראשון לומדים 16 סטודנטים והוא יסתיים בשנת 2016. לאחרונה נפתחה   המכינה של המחזור השני. נשמח לראות את הבוגרים משתלבים במגזר הפרטי ובשרות הציבורי.


ג. הטכניון יזם קורס הסבה לאקדמאים בתמיכתו ועידודו של המרכז למיפוי ישראל ובמימון ממשלתי חלקי של אגף תקציבים, משרד הבינוי והמרכז למיפוי ישראל. מצורף מסמך הסבר מפורט על קורס ההסבה.

 ​

טיוטת הנחיית המנהל למדידה והכנת חלוקה מפורטת

​מצורפת טיוטת ההנחיה, שמטרתה לאפשר תהליך של קביעת גבולות מדויקים, לפני או במקביל להליכי תכנון מפורט, הסדר או רישום. להנחיה יישומים רבים וחשוב לנו מאוד לקרוא את דעתכם עליה. שילחו בבקשה את התייחסותכם אל רחל סרנגה מלשכת המדען הראשי, לכתובת saranga@mapi.gov.il

טיוטת הנחיית המנהל לקביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי

​לאחר כניסת התקנות החדשות לתוקף, ניתן יהיה לבצע מיפוי פוטוגרמטרי על בסיס תצלומים שיבוצעו במערכות צילום דיגיטליות למיפוי שיאושרו על ידי המנהל. מצורפת טיוטת ההנחיה אשר על פיה יהיה צורך לפעול כדי לקבל את אישור המנהל. שילחו בבקשה את התייחסותכם אל רחל סרנגה מלשכת המדען הראשי, לכתובת saranga@mapi.gov.il

 

פרוט המסמכים המצורפים

​1.       גרסת pdf של מייל זה
2.       מסמך בנושא קורס ההסבה של הטכניון
3.       טיוטת הנחיית המנהל 10.2014. מדידה והכנת חלוקה מפורטת
4.       טיוטת הנחיית המנהל 1.2015. קביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי
 

         בברכה,
         רונן רגב, מודד מוסמך
         מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל