משולחן המנכ"ל מספר 26

תאריך:
26/02/2015
ז' אדר תשע"ה
חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

מפגשים עם מודדים מוסמכים

בשנתיים האחרונות קיימתי מפגשים עם מודדות ומודדים המעוניינים להביע את דעתם בנושאים שונים הקשורים למקצוע, ולתפקידו ותיפקודו של המרכז למיפוי ישראל. המפגשים שהתקיימו עד כה היו מוצלחים ותרמו למרכז למיפוי ישראל רבות, בכווני חשיבה ופתרון בעיות שונות. המפגשים התקיימו במרחבים, וההיענות הגבוהה ביותר הייתה במשרדי המרחבים שבנצרת ובאר שבע.

אני מזמין אתכם למפגשי המודדים הקרובים, כמפורט להלן:
מרחבתאריך​התחלה​סיום​כתובת​
גליל​20.04.201513:30​15:30​רחוב המלאכה 1 נצרת עילית

מבנה 1 כניסה 1 קומה 2

דרום​23.03.2015​11:00​13:00​רחוב התקווה 4 באר שבע

קריית הממשלה, קומת קרקע

 

שנת 2015 שנת השרות

בכל שנה אנו מכריזים במרכז למיפוי ישראל על נושא מהותי שיושקעו בו תשומת לב ועבודה רבה במסגרת תכנית העבודה השנתית. שנת 2014 הוכרזה כשנת השלטון המקומי, ואכן בשנה זו הקמנו את צוות שלטון מקומי שמאוכלס על ידי מנהלים שהתנדבו לקדם את הנושא, ביססנו תהליכי עבודה מול רשויות מקומיות, ביקרנו ביותר מ - 50 רשויות, יצרנו קשר מאוד מוצלח עם מרכז השלטון המקומי והגענו להרצות במסגרות שונות.

השנה החלטנו לבחון ולשפר את השרות במרכז למיפוי ישראל במטרה להקל על האזרח, אנשי המקצוע, הרשויות השונות ומשרדי הממשלה. חשוב לציין שהשרות לאזרח ולממשל הוא אחת משבע המטרות שהצבתי למרכז למיפוי ישראל.

מפה מצבית כרקע לתשריט בית משותף

אני פונה אליכם חברות וחברים, ומבקש מכם להעביר אלינו דוגמאות שקיימות ברשותכם, אשר ידגימו את הבעיות השונות כאמור. אני מעוניין לאסוף כעשרים דוגמאות, ולכן עזרתכם חשובה לנו מאוד. שילחו בבקשה את התשריטים בדואר או לכתובת הדוא"ל של עידית יוגב

על פי החוק וההנחיות, יכולים להכין תשריטי בתים משותפים אדריכלים, מהנדסי בנין, הנדסאי אדריכלות ובנין, ומודדים מוסמכים. מצב זה ברור לנו, אך ככל שזכות הקניין מושפעת ממיקום גבול החלקה (לדוגמא: קו בנין 0) או מדידת המצב הקיים (לדוגמא: קיר שמפריד בין חצרות), נדרשים מדידה וחישוב מדויקים שרק מודד מוסמך יכול לבצען מבחינת הידע המקצועי הנדרש והטכנולוגיות שבשימוש.

הפתרון לבעיה זו הוא הכנת תשריט בית משותף על רקע מפה מצבית ייעודית שתכלול רק את הנתונים הנדרשים לקביעת זכויות הקניין. בפרויקטים חדשים הפתרון פשוט: עורך התשריט יכול להשתמש במפה לטופס 4 שבוצעה לאחר סיום הבניה על ידי מודד מוסמך, ועל פי רוב הנתונים במפה יהיו מספקים.

שוחחתי עם עליזה קן ראש אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים וסיכמנו שאציג בפניה דוגמאות לתשריטים שקיימות בהן בעיות עקב נתוני גבולות או מדידה לא מדויקים או שגויים.

אני פונה אליכם חברות וחברים, ומבקש מכם להעביר אלינו דוגמאות שקיימות ברשותכם, אשר ידגימו את הבעיות השונות כאמור. אני מעוניין לאסוף כעשרים דוגמאות, ולכן עזרתכם חשובה לנו מאוד. שילחו בבקשה את התשריטים בדואר או לכתובת הדוא"ל של עידית יוגב iditl@mapi.gov.il 

אישור רשתות בקרה בתוכניות לצרכי רישום

לתשומת לבכם: בהתאם לסעיף 36 (א) בפרק ח' של הנחיית המנהל 1.2014 לביקורת מפות קדסטר אשר נכנסה לתוקף ב - 1.12.2014 , נדרש מכם לאשר אך ורק את רשת הבקרה של הפרויקט, ואין צורך לאשר את רשת הבקרה המשלימה.

הקלה זו מיועדת לחסוך מכם את אישור מהלכי הצלעונים שבתוך הפרויקט ואת הקושי לבצע מדידת רשת בקרה במגבלות קווי ראיה ומרחקים, בשטחים שאינם מאפשרים עבודה בהתאם לתקנות. ההקלה מתאפשרת עקב המדיניות של המרכז למיפוי ישראל לבצע ביקורת שדה לכל מפות הקדסטר המוגשות לביקורת: גושי הסדר, תכניות לצרכי רישום, גושי קמ"ק, תת"ג ועוד.

חשוב להדגיש: במקרה של סתירה בין ערכי נקודות הבקרה בדף אישור רשת הבקרה ובין אלו שבבנג"ל, יקבעו הערכים שנמצאים בבנג"ל.

התמרות בין רשתות ומרכז התמרות

מורכבות הנושא מוכרת לכולנו: חלק מעבודת שיחזור הגבולות הוא להתמיר את ערכי נקודות הגבול של החלקות שמשתתפות במפת המדידה או התצ"ר לרשת ישראל התקפה. לכאורה, יוצרות ההתמרות בעיות ואי התאמות, אך למעשה התמרות איכותיות מציגות את הבעיות שהיו קיימות בחומר הביסוס מלכתחילה, ולכן ניתן למצוא בגוש אחד מגוון ערכי התמרה בתצ"ר שאושרו בו, וזאת למרות שההתמרות נכונות ומבוססות היטב.

המרכז למיפוי ישראל הוציא בעבר ספר התמרות, אשר מספק ערכים להתמרה מרשת ישראל הישנה לרשת ישראל החדשה לכל משבצת שאורכה ורוחבה 1 ק"מ. חשוב לציין שייעוד הספר הוא לעבודות בקנה מידה 1:2,500 או קטן יותר, והשימוש בו במסגרת מדידות בקנה מידה גבוה יותר או בעת הסדר ותצ"ר הוא בעייתי ולא מומלץ. לשמחתנו, השימוש בספר זה הולך ופוחת עם השנים.

אנו נמצאים לקראת סיומו של פיתוח מרכז התמרות מקוון, אשר יאפשר לכם לבצע התמרות תוך שימוש במגוון נתונים, ומאמינים שבעזרתו ישתפרו ההתמרות שבאמצעותן נקבעים ערכי הגבולות ברשת ישראל התקפה. השרות יעלה לאוויר לאחר חג הפסח.

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה​בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל