משולחן המנכ"ל מספר 25

תאריך:
20/01/2015
כ"ט טבת תשע"ה

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

עבודה בסביבת חני"ת

החל מתאריך 1.01.2015, עברנו לעבודה בסביבת חני"ת, כלומר עריכת תצ"ר בהתאם למפרט חני"ת והגשת תצ"ר לביקורת בטופס חני"ת המקוון.

כדי להיערך לקראת המעבר ביצענו הדרכות במרחב נצרת, במרחב באר שבע ובמשרד הראשי בתל אביב, שבהם השתתפו מודדים ועובדים רבים ממשרדי מדידות ברחבי הארץ. על מנת להקל עליכם את ההסתגלות לסביבת העבודה החדשה הוספנו לאתר המרכז למיפוי ישראל דף שכולל הסברים, מצגות ושאלות ותשובות בקישור הבא: חני"ת. כמו כן פתחנו מרכז תמיכה לנושאי חני"ת. אתם מוזמנים לשלוח שאלות לתיבת הדוא"ל hanit@mapi.gov.il.

מספר מודדים כבר הגישו תצ"ר מתחילת השנה; איכות ההגשה בטופס המקוון והתאמת הקבצים למפרט גבוהה ומרשימה.

קבלת מספרי אליפסה

במסגרת המעבר לעבודה בסביבת חני"ת, תוכלו לקבל מהיום מספרי אליפסה באופן עצמאי במערכת טופוקד. הנחיות מפורטות ניתן לקבל בקישור הבא: קבלת מספר אליפסה לתצ"ר.

מספרי האליפסה משויכים למודד שביצע את פעולת קבלת המספר באזור האישי שלו במערכת טופוקד, ולכן רק הוא יכול להשתמש במספרים אלו, כלומר להגיש את התצ"ר ולחתום עליה.

 

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה

 

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל