משולחן המנכ"ל מספר 24

תאריך:
23/12/2014
א' טבת תשע"ה

חברותי וחברי המודדות והמודדים המוסמכים,

הנחיית המנהל לתכולת שרותי מדידה בעבודות הנדסה אזרחית

בשנתיים האחרונות אנו שוקדים על הנחיות המנהל למגוון נושאים מקצועיים. חלק מההנחיות מהוות השלמה להנחיות קודמות, בעיקר בתחומי הגאודזיה והקדסטר, חלקן נוגעות לשינויים הטכנולוגיים המגוונים במקצוע שלנו, וחלקן פורצות דרך חדשה למקצוע המדידה ומטרתן לכסות את כל תחומי הפעילות שבהם אתם עוסקים. עד כה פרסמנו לתוקף 5 הנחיות, ובמהלך שנת 2015 יפורסמו לתוקף מעל 10 הנחיות מנהל נוספות.

אחד מהתחומים אשר טרם טופל על ידי הנחיית מנהל הוא שרותי המדידה שניתנים בעבודות הנדסה אזרחית, כגון מבנים, פיתוח, כבישים וגשרים; בשפה המקצועית היומיומית נקראים שירותים אלו "מדידות לביצוע".

הבעיה העיקרית בתחום פעילות זה היא מתן שירותים על ידי ספקי שרות שאינם מודדים מוסמכים. ספקי שרות אלו אינם מורשים לעסוק במקצוע המדידה, וזאת על פי פקודת המדידות. עבודתם גורמת לנזקים רבים לרבות תדמית המקצוע והרמה המקצועית של השירותים הניתנים באתרי הבניה והפיתוח ברחבי הארץ. בנוסף, מזמיני העבודה אינם מודעים לסיכונים שהם לוקחים על עצמם בעת ביצוע שלא לפי סטנדרטים מקצועיים הולמים.

בכוונתי להפיץ את ההנחיה לאחר כניסתה לתוקף לארגונים העוסקים בבניה ופיתוח, לרבות משרדי ממשלה, חברות מנהלות, לשכת המודדים המוסמכים בישראל, התאחדות בוני הארץ (התאחדות הקבלנים לשעבר), איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות בישראל.

 

לאחר שיחות עם מודדים מוסמכים רבים הגעתי למסקנה שעקב מגוון התפיסות הגדול בנושא זה ונוכח העובדה שהידע המקצועי מצוי אצלכם ובמשרדים שלכם ולא במרכז למיפוי ישראל, חשוב שלפני כתיבת ההנחיה אקבל מכם הצעות לתכולתה. אבקש מכם לשלוח את הצעותיכם לתכולת ההנחיה עד יום חמישי 22.01.2015 אל רחל סרנגה מלשכת המדען הראשי בכתובת saranga@mapi.gov.il

מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל

לאחר שביליתי כשנתיים בתפקיד מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, סיימתי להגדיר את מטרות ויעדי הארגון. הנושא מורכב מאוד וחשוב לעתיד הארגון. עד כה הרציתי על הנושא בפני עובדי המרכז למיפוי ישראל, מנכ"ל משרד הבינוי וחברי לשכת המודדים המוסמכים שהשתתפו בכנס שהתקיים באילת בשבוע שעבר. בכוונתי להציג את הנושא בפורומים וכנסים נוספים, לרבות הכנס המשותף שיתקיים בשנת 2015.

מצורף חלק מהמצגת, אשר מציג את ההגדרה למטרה ויעד שבה השתמשתי, ואת מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל.

 

מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס מקוון

אנו ממשיכים להיערך לקראת המעבר האמור עם תחילתה של שנת 2015. המפגש האחרון יתקיים ביום חמישי הקרוב ברחוב לינקולן 1 בין השעות 13:30 עד 17:00. אני שמח לבשר לכם שהנוכחות במפגשים הייתה מרשימה: בכל המפגשים יחד השתתפו 224 אנשי מקצוע, כולל עובדי המרכז למיפוי ישראל.

 

אני מאחל לכולנו הצלחה גדולה בשינוי המשמעותי המהווה אבן דרך נוספת במעבר לעבודה מקוונת של המרכז למיפוי ישראל ושלכם, המודדות והמודדים המוסמכים.

 

זו הזדמנות להודות לכל עובדות, עובדי, מנהלות ומנהלי המרכז למיפוי ישראל אשר היו שותפים לפרויקט המעבר ולהקמת מערך ההדרכה, ולראש אגף טכנולוגיות מודד מוסמך שמעון ברזני על הובלת הפרויקט בחודשיים האחרונים.

 

ולסיום:

לרגל חג המולד והשנה האזרחית החדשה, אני מעביר את איחולי החמים למודדות והמודדים המוסמכים בני העדה הנוצרית, בני משפחותיהם וכלל בני העדה. חג שמח ושנה טובה ומוצלחת לכולנו!

בנוסף, נדליק הערב נר שמיני של חנוכה. ערב זה הוא הערב המואר ביותר של החג... 

 

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה

2. מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל

 

 

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל