משולחן המנכ"ל מספר 23

תאריך:
20/10/2014
כ"ו תשרי תשע"ה

​חברי המודדים המוסמכים,

מערכות הפעלה למערכת תצפית

​ניתן להפעיל את מערכת תצפית גם בגרסאות האחרונות של Windows Explorer. אם אתם חווים קשיים, תוכלו ליצור קשר עם רוקסן פילופ מגף מידע למודדים בטלפון 03-6231945. בנוסף, אנו שוקדים על התאמת המערכת לסביבת Google Chrome; אעדכן אתכם בהמשך.

מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם

בהודעת "משולחן המנכ"ל" מספר 14 מיום ראשון 18.05.2014 (להלן קישור: משולחן המנכ"ל מספר 14.) הסברתי על המעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באופן מקוון, והגדרתי תקופת מעבר של יותר מחצי שנה שתסתיים בסוף שנת 2014.

עד כה הגישו פחות מעשרה מודדים תצ"ר במפרט חני"ת, ולתחושתי רוב משרדי המדידות לא נערכים למעבר למפרט החדש ואופן ההגשה המקוון. אבקש להבהיר: החל מיום חמישי 1.01.2015 ניתן יהיה להגיש תצ"ר לביקורת המרכז למיפוי ישראל אך ורק באמצעות טופס מקוון. אנו לא נקבל תיקי חישובים מודפסים, תקליטורים ומשלוחי דוא"ל ולכן חשוב שתערכו בהתאם.

 

אני מזמין אתכם למפגשי הדרכה בנושא שיתקיימו כמפורט בטבלה שלהלן. במפגשים ישתתפו מודדים מבצעים, מודדים מבקרים, מבקרים מאגף תצ"ר והמרחבים, ועובדים ומנהלים מחטיבות הקדסטר, המיפוי והמידע והמדען הראשי, המעורבים בתהליך המעבר.

אבקש מכם להירשם מראש אצל ורד בלום מנהלת הלשכה, בטלפון 03-6231901 או בכתובת vered@mapi.gov.il

מקום המפגש​תאריך​שעת התחלה​שעת סיום​
משרד ראשי​23.11.201413:00​16:30​
מרחב באר שבע​30.11.2014​13:30​17:00​
מרחב הגליל​10.12.2014​10:00​13:30​

 

כניסת הנחיות מנהל חדשות לתוקף

מצורפות שתי הנחיות מנהל אשר ייכנסו לתוקף ביום שני 1.12.2014:

1. הנחיית המנהל 6.2014. שחזור גבולות.

2. הנחיית המנהל 1.2014. ביקורת מפות קדסטר.

כמו כן מצורפת לשימושכם תבנית לפרשה טכנית, מתוך הנחיית המנהל לשחזור גבולות.

טיוטת הנחיות מנהל חדשות

מצורפות שתי טיוטות הנחיות מנהל:

1. טיוטת הנחיית המנהל 7.2014. מיפוי תכסית בגוש הסדר ובתצ''ר.

2. טיוטת הנחיית המנהל 9.2014. מדידה ועריכת מפה טופוגרפית להיתר בניה.

נשמח לקבל את התייחסותכם לטיוטות; שילחו אותן בבקשה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

פרוט המסמכים המצורפים

​1. גרסת pdf של מייל זה
2. הנחיית המנהל 6.2014. שחזור גבולות
3. תבנית לפרשה טכנית
4. הנחיית המנהל 1.2014. ביקורת מפות קדסטר
5. טיוטת הנחיית המנהל 7.2014. מיפוי תכסית בגוש הסדר ובתצ''ר
6. טיוטת הנחיית המנהל 9.2014. מדידה ועריכת מפה טופוגרפית להיתר בניה

 

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל