משולחן המנכ"ל מספר 22

תאריך:
05/10/2014
י"א תשרי תשע"ה

​חברי המודדים המוסמכים,

פרסום השעיית רישיונות

​לאחר שפרסמתי את השעיית הרישיונות של שני מודדים, ביקשו ממני מספר מודדים מוסמכים שאפרסם גם את שמות המודדים המושעים. בחרתי שלא לעשות כך מפאת שמירה על כבודם, אך אבהיר שהשמות מופיעים בילקוט הפרסומים.

לידיעתכם, אנו מפרסמים את דבר ההשעיה גם בין הרשויות המקומיות באמצעות מרכז השלטון המקומי, ואנשי קשר ברשויות המקומיות ובוועדות המקומיות.

שמות מודדים שרישיונם הושעה על תנאי לא יפורסמו, משום שהענישה היא על תנאי (הם טרם נענשו), ולכן איני מעוניין ששמם הטוב ייפגע. במקרה שההשעיה על תנאי תופעל, יפורסם דבר ההשעיה בדומה לפרסומים הקודמים.

רשם המודדים

​מודד מוסמך ד"ר מיכאל קלבנוב ראש אגף קמ"ק סיים את תפקידו כרשם המודדים ולתפקיד מונתה מודדת מוסמכת אלנה רוחלין מאגף הסדר קרקעות. אני מודה למיכאל על השרות הטוב שלו במשך שנים ומאחל הצלחה רבה לאלנה.

רישיונות מודד מפלסטיק

בהמשך להודעתי בנושא, התחלנו בהדפסת הרישיונות, ולכן נשמח לקבל את פניותיכם. מכיוון שאנו בתחילת התהליך ובנוסף המרכז למיפוי ישראל יוצא לחופשת סוכות, ייתכנו עיכובים קלים. אנא קבלו זאת בהבנה.

כל המעוניין, מוזמן לשלוח מייל אל מיטל עדיאל בכתובת meital@mapi.gov.il, שכולל:

1. קובץ jpg של תמונת פספורט באיכות גבוהה. חשוב להקפיד: שם הקובץ יהיה מספר הזהות של המודד, כולל 0 בתחילת המספר (אם יש).

2. סריקה ברורה של תעודת הזהות לצורך זיהוי המודד. כך נחסוך מכם את הגעתכם למשרדנו.

גושי Arab Area

​לעתים, בעת חיפוש חומר ביסוס בשטחים מוסדרים, לא ניתן למצוא פנקסי שדה וגיליונות שדה. ההסבר המקובל לכך הוא שאלו גושי Arab Area, כלומר חומר הביסוס שלהם קיים בארכיונים בדמשק או עמאן ולא ניתן לקבלו, ולכן יש לבצע שיחזור גבולות גרפי של הגושים והחלקות.

לאחר בדיקה מעמיקה שביצענו בקרב מספר גמלאים של המרכז למיפוי ישראל, מצאנו שמקור המושג Arab Area הוא במפת החלוקה שהתקבלה בכ"ט בנובמבר. מצורפת מפת החלוקה, שעליה מסומנים הגושים בירוק. ניתן לראות שרוב הגושים שמזוהים בבסיסי הנתונים של המרכז למיפוי ישראל כ- Arab Area, נמצאים בשטחים שיועדו בהחלטת האו"ם למדינה הערבית. הגושים שאינם מתאימים להגדרה זו זוהו כך כנראה בטעות במשך השנים, ייתכן שעקב העדר נתוני ביסוס.

גיליונות מדידה מתקופת המנדט הבריטי (sheet)

חלק משטח המדינה מכוסה בגיליונות מדידה בקנ"מ שונים, ששימשו בסיס להסדר זכויות המקרקעין. גיליונות אלו נקראים sheet, והם נמדדו בין השנים 1920 ל- 1928. לאחר מכן החלו הבריטים בתהליך ההסדר על בסיס כפרים, שחולקו לגושים בהתאם לזכויות הקניין.

גיליונות ה- sheet נסרקו וסווגו כמפות היסטוריות במערכת תצפית. אתם מוזמנים לפנות לגף נתונים, כדי לאתר גיליונות מסוג זה בתאי שטח מבוקשים.

בשנה האחרונה איתרנו גיליונותsheet  שנמצאים ב- 187 גושים שחסר בהם חומר ביסוס; ביישובים רחובות, אזור, יפו ועוד. מצאנו על גיליונות אלו מספרי פנקסי שדה שבהם נמדדו פרטים שמתאימים למפות הגושים המוסדרים, ואנו מעריכים שבגושים אלו התבצע הליך ההסדר על בסיס המדידה שמופיעה בגיליונות ה- sheet, ועדכוני מדידה נוספים. גיליונות sheet אלו קושרו למסמכי הגושים הרלוונטיים במערכת תצפית.

 

להלן דוגמא לגיליון sheet שמפת הגוש מתבססת עליו:

מפת גוש 6991

 

mankal22pic6991.jpg 

 

גיליון sheet שכולל את גוש 6991

 

mankal22sheet.jpg 

שימוש בגיליונות sheet בגושי Arab Area

​לסיכום, לפני קבלת החלטה להשתמש בנתונים גרפיים בגושי Arab Area יש לחפש חומר ביסוס בגיליונות ה- sheet הרלוונטיים. ניתן לעשות שימוש בנתוני ביסוס אלו ככל שהם מתאימים למפות הגוש ואינם סותרים חומר ביסוס אחר.

במקרה שבמהלך עבודתכם יתברר לכם לגבי גוש מוסדר כלשהו שלא מקושר אליו גיליון sheet, שהמידע בגיליון ה- sheet מתאים לגוש המוסדר, נודה לכם את תעדכנו את גב' אולגה סנה מגף נתונים למודדים בטלפון 03-6231803. זה המקום להודות לאולגה על עבודתה היסודית והמסורה, והשלמת פרויקט קישור גיליונות ה- sheet למסמכי הגושים הרלוונטיים במערכת תצפית.

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה.
2. גושי Arab Area על רקע מפת החלוקה מכ''ט בנובמבר 1947.

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל