משולחן המנכ"ל מספר 21

תאריך:
18/09/2014
כ"ג אלול תשע"ד

חברותי וחברי המודדים המוסמכים,

מאגר הודעות "משולחן המנכ"ל"

לנוחותכם, העלנו את כל ההודעות לאתר האינטרנט, בקישור הודעות "משולחן המנכ"ל"
ניתן לחפש נושאים שנכללים בהודעות באמצעות מנוע החיפוש שבראש הדף:
 mankal21pic.jpg

 רישיון מדידה מפלסטיק

תעודת רישיון המדידה עם מספר המודד שלכם, שניתנה לכם עם קבלת הרישיון מעידה על עמידתכם בתנאים הנדרשים לקבלת רישיון, אך כדי שתוכלו לעסוק במקצוע המדידה יש לשלם את האגרה הדו-שנתית.

העדות לתשלום האגרה היא הקבלה החתומה; ברור לי שאף אחד מכם לא מחזיק אותה בארנק, ובצדק. לפיכך החלטנו על הפקת רישיונות מודד מפלסטיק לכל אחת ואחד מכם, כמוצג בדוגמא שבהמשך. אני מקווה שאת רישיונות המדידה החדשים כן תיקחו אתכם בארנק...

רישיון המדידה ישמש גם כאישור כניסה לחנות המכר וגף מידע למודדים שבקומת קרקע של המרכז למיפוי ישראל בלינקולן 1 תל אביב.

להפקת הרישיון עם התמונה אבקשכם ליצור קשר עם רשם המודדים מודד מוסמך ד"ר מיכאל קלבנוב, בטלפון 03-6231936 או בכתובת klebanov@mapi.gov.il

                                       

                                                                                  mankal21pic2.jpg

 

                                                                                  mankal21pic3.jpg

שרות חישוב מקוון של מדידות GNSS

המרכז למיפוי ישראל משיק בימים אלה שירות חדש שתכליתו עיבוד מקוון של נתוניGNSS  שנמדדו ב- Post Processing. השירות מאפשר לכל מודד לטעון את קובצי המדידה שלו לאתר תחנות הקבע, ולקבל לאחר מספר דקות את תוצאות המדידה ומדדי האיכות שלה. השירות הוא ניסיוני בשלב זה, ונמצא בשלבים אחרונים של טיוב ושיפור. כרגע ניתן לחשב בכל פניה למערכת ערכים של נקודה אחת, אך אנו מפתחים את היכולת לחשב מספר נקודות.

אנו מזמינים אתכם להשתמש בשירות; ניתן לקבל שם משתמש וסיסמה ממרכז השליטה והבקרה של רשת תחנות הקבע בטלפון 03-6242760 (בנפרד משם המשתמש והסיסמה בשירותים האחרים). נשמח כמובן לקבל תגובות, הערות והצעות לשיפור.

לנוחותכם מצורף מסמך המפרט את שלבי תהליך העבודה במערכת. בשאלות ניתן לפנות לד"ר יעקב טוצ'ין או טמה לייזגולד מתחום גאודזיה בטלפון 03-6231819.

הנחיית המנהל להקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית

המרכז למיפוי ישראל קיבל החלטה לאפשר לרשתות תחנות הקבע הפרטיות לפעול בדומה לרשת תחנות הקבע הלאומית. לשם כך, הוכנה הנחיית מנהל; מצורפת טיוטת ההנחיה. אבקשכם להעביר את התייחסותכם לטיוטה עד ליום חמישי 2.10.2014, אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

פירוט המסמכים המצורפים:

1. גרסת pdf של מייל זה
2. הוראות שימוש לחישוב קובצי מדידה ב- GNSS באופן מקוון
3. טיוטת הנחיית המנהל 8.2014. הקמה, אישור, תחזוקה וניהול של רשת תחנות קבע פרטית

 
בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל