משולחן המנכ"ל מספר 19

תאריך:
28/08/2014
ב' אלול תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,

משלוח מיילים כבדים למרכז למיפוי ישראל

כידוע לכם, משתמשים כל משרדי הממשלה בשרותי האינטרנט של ספק אינטרנט ממשלתי אחד בשם תהיל"ה – תשתית הממשלה לעידן האינטרנט. רמת האבטחה של תהיל"ה גבוהה מאוד מסיבות ברורות, ועקב כך קיים קושי בהעברת קבצים מסוגים שונים ובנפחים גדולים. קושי זה עלול להשפיע על העברת קובצי מדידה לתחום חישובים גאודטיים, לצורך אישור רשתות בקרה. ב- "משולחן המנכ"ל" מספר 7 מאוקטובר 2013, הצעתי למעוניינים לרכוש שרותי כספת לצורך העברת קבצים בנפח של עד 500MB.

ברצוני לעדכן אתכם באפשרות נוספת: ניתן לשלוח קבצים בנפח של עד 50MB, באמצעות האתר Jumbomail. להלן קישור לאתר http://www.jumbomail.co.il/

מיפוי בשיטה הפוטוגרמטרית

אנו מבחינים במקרים של חוסר הקפדה על סעיפים 33, 34 ו- 36 בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) תשנ"ח 1998, במפות שנמדדות בשיטה הפוטוגרמטרית

אבקש להקפיד על עבודה בהתאם לתקנות, תוך שימת דגש על סעיפים 33(ב)(6), 33(ב)(7), 33(ב)(9), 33(ג). כמו כן, אבקש להבהיר שבהתאם לתקנה 36(2) יש לשמור גם את קובצי ה- rinex במקרה שמדידות הביסוס בוצעו בשיטת GNSS.

מיפוי ימי ומודדים ימיים

בהמשך לפניות של מודדים מוסמכים אל המרכז למיפוי ישראל לגבי האפשרות להשתתף במכרזים למיפוי ימי, מצורף מסמך הסבר של ברוך פרצמן ראש אגף רפרודוקציה קרטוגרפית שמנהל בין היתר את תחום מיפוי ימי במרכז למיפוי ישראל, ומסמכים רלוונטיים נוספים.


פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה

2. מיפוי ימי ומודדים ימיים. מאת ברוך פרצמן ראש אגף רפרודוקציה קרטוגרפית

3. IHO - Standarts of Competence

4. IHO - Training Courses

 

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל