משולחן המנכ"ל מספר 17

תאריך:
07/08/2014
י"א אב תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים,​

הנחיות המנהל

 

בשנתיים האחרונות אנו עוסקים רבות בהכנת הנחיות מנהל חדשות, שחלקן כבר נכנס לתוקף. חלק מהנחיות אלו עוסק בהסדרת נושאים שהיו עד כה "תורה שבעל פה". עקב כך הידע שנכלל בנושאים אלו לא הגיע לנחלת הכלל, ובנוסף התורה לא הייתה אחידה, והמודדים המוסמכים שעוסקים בקדסטר קיבלו לעיתים הנחיות סותרות מהמרכז למיפוי ישראל.

תהליך הכנתה של הנחייה הוא מורכב: איסוף כל המסמכים הקיימים הנוגעים לנושא ההנחייה, דיונים פנימיים על מהות ותכולת ההנחייה, עריכת טיוטת הנחייה, הפצתה להתייחסות בתוך המרכז למיפוי ישראל, ביצוע תיקונים בהנחייה בהתאם, הפצתה להתייחסות כל המודדים המוסמכים, מפגשים עם מודדים וניהול דיון חופשי בנושא ההנחייה, ביצוע תיקונים בהתאם, מעבר נוסף על ההנחייה ופרסומה לתוקף. חלקכם בהצלחת ההנחיות משמעותי והתייחסותכם חשובה לנו מאוד!

מצורפות טיוטות של 4 הנחיות מנהל שנמצאות בהכנה:

1. שחזור גבולות של חלקות רשומות.

2. הכנה, אישור ושימוש בתת''ג.

3. הקלה בעדכון מדידה בתצ''ר.

4. הארכת תוקפה של תצ''ר.

אודה לכם על העברת התייחסותכם להנחיות אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il

כמו כן, נקיים מפגש בנושא הנחיות אלו ביום שלישי 16.09.2014 כ"א באלול תשע"ד, בין השעות 13:00 ל- 15:00 במבנה המזנון לשעבר שבמרכז למיפוי ישראל.

תת"ג – תשריט לתיעוד גבולות

 

הבסיס לתכנון נכון הוא, בין היתר, שכבה מדויקת ועדכנית של הגושים והחלקות והזכויות במקרקעין, ומדידה טופוגרפית עדכנית של השטח המיועד לתכנון וסביבתו. גבולות הגושים והחלקות במפות שמשמשות לתכנון אינם מבוקרים, ולכן נוצרים מצבים שבהם מיקום הגבולות משתנה בעת אישור התצ"ר. כתוצאה מכך עלולות להיפגע זכויות בניה וזכויות קנין. בנוסף, מכיוון שהגבולות האמורים זמינים רק למעורבים בפרויקט ולא לכלל הציבור המקצועי, ייתכנו אי התאמות בין תכניות שכנות, אשר מתבססות על שתי מפות מדידה שאינן מתאימות אחת לשניה.

המרכז למיפוי ישראל מקדם את השימוש בתת"ג; תשריט אשר מטרתו לתעד את גבולות החלקות כמפורט בהנחיית המנהל להכנה, אישור ושימוש בתת"ג. בכוונתנו להפוך את התת"ג לכלי מרכזי בתהליכי התכנון, הפיתוח, הבניה והרישום במדינת ישראל ולשיתוף מידע בנושא גבולות בין מודדים, ואנו מקדמים אותו בקרב מזמיני העבודות הגדולים.

כשלב ראשון לקראת השימוש בתת"ג, החלטנו להכריז על תצ"ר כשרות לרישום כתת"ג, גם במקרה שתוקפן פג, כלומר ניתן להשתמש בגבולות הרשומים בתצ"ר שאושרה ללא מגבלת זמן.

פרוט המסמכים המצורפים

 

1. גרסת pdf של מייל זה
2. גרסאות pdf של ארבעת מסמכי ההנחיות.


 בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל