משולחן המנכ"ל מספר 16

תאריך:
29/05/2014
כ"ט אייר תשע"ד

​​

חברי המודדים המוסמכים,


פריסת תשלומים

החל מהיום, ניתן לפרוס רכישות במרכז למיפוי ישראל ל- 12 תשלומים חודשיים (לכל היותר), וזאת כנגד ערבות בנקאית.


מפגשים עם מודדים מוסמכים

אני מזמין אתכם למפגשים שאקיים במשרדי המרחבים של המרכז למיפוי ישראל, כמפורט בטבלה שלהלן. אבקש מכם להירשם מראש אצל ורד בלום מנהלת הלשכה, בטלפון 03-6231901 או בכתובת vered@mapi.gov.il

 

מרחב תאריך ​שעת התחלה ​שעת סיום ​​
גליל  ​11/08/14​13:15​15:00​
חיפה​28/07/14​11:15​13:00​
תל אביב ​30/06/14​14:30​16:30​
איו"ש​21/07/14​15:00​17:00​
ירושלים​21/07/14​11:45​13:30​
באר שבע​22/07/14​13:45​15:30​

 

מודד לשם כבוד

בטקס מרגש הענקתי בלשכתי 4 תעודות מודד לשם כבוד לאנשי מקצוע שאינם מודדים מוסמכים, אשר עוסקים במדידות שנים רבות ופיתחו התמחות בתחום.

מודדים מוסמכים נוספים אשר מעוניינים שאעניק תעודת מודד לשם כבוד לעובדים שלהם אשר עוסקים בתחום מעל 20 שנה, מוזמנים לשלוח את המלצותיהם אל ורד בלום מנהלת הלשכה, בטלפון 03-6231901 או בכתובת vered@mapi.gov.il. בכוונתי להעניק את התעודות בכנס המשותף הבא אשר יתקיים בחודש מרץ 2015.


 תעודת מודד גמלאי

למודדות והמודדים הגמלאים שביננו אשר אינם עוסקים במדידות:

מהיום תוכלו לקבל תעודת מודד גמלאי, כבדוגמא שלהלן. קבלת התעודה אינה כרוכה בתשלום אגרה וכדי לקבלה יש לחתום על הצהרה שהמודד אינו עוסק במדידות. המעוניינים לקבל תעודת מודד גמלאי יפנו אל רשם המודדים מודד מוסמך מיכאל קלבנוב בטלפון 03-6231936 או בכתובת klebanov@mapi.gov.il.

למודדות והמודדים הגמלאים שביננו אשר אינם עוסקים במדידות:מהיום תוכלו לקבל תעודת מודד גמלאי, כבדוגמא שלהלן. קבלת התעודה אינה כרוכה בתשלום אגרה וכדי לקבלה יש לחתום על הצהרה שהמודד אינו עוסק במדידות. המעוניינים לקבל תעודת מודד גמלאי יפנו אל רשם המודדים מודד מוסמך מיכאל קלבנוב בטלפון 03-6231936 או בכתובת

 

mankal29_5_14.jpg 

 

פרוט המסמכים המצורפים

1. גרסת pdf של מייל זה

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל​