משולחן המנכ"ל מספר 13

תאריך:
09/04/2014
ט' ניסן תשע"ד

​חברי המודדים המוסמכים שלום,

משלוח חשבונות

​בדוא"ל שלי אליכם מ- 30.10.2013 הודעתי שהמודדים שמבצעים עבודות עבור המרכז למיפוי ישראל מוזמנים להגיש חשבונות עסקה במייל למפקחים על עבודות אלו, ושאין יותר צורך במשלוח או בהגשת חשבון עסקה מודפס.

אנו מעוניינים לקצר את לוח הזמנים לתשלום חשבונות העסקה שלכם. לשם כך הקמנו את יחידת בקרת התקשרויות. היחידה תבצע מעקב אחר הטיפול הפנימי בחשבונות עסקה אלו.

בנוסף, פתחנו ליחידת בקרת התקשרויות כתובת דוא"ל ייחודית למשלוח חשבונות עסקה: bill@mapi.gov.il. בקשתי מכם היא לשלוח כל חשבון עסקה לשתי כתובות דוא"ל: הכתובת האישית של המפקח והכתובת הייחודית. יחידת בקרת התקשרויות תעקוב אחר הטיפול בכל חשבונות העסקה ותסייע בפתרון בעיות, לפי הצורך.

למען הסר ספק, ספקים שבהתאם לניהול הספרים שלהם מגישים חשבוניות מס ולא חשבונות עסקה, חייבים להגיש חשבונית מס מקור, אך לצורך הטיפול בתשלום מוזמנים לשלוח עותק לשתי כתובות הדוא"ל כאמור.

מכרז מודדים מבקרים

​המרכז למיפוי ישראל מעודד מודדים לשמש כמודדים מבקרים. התנאים החשובים ביותר בעיני להצלחה במינוי הם מערכת יחסי אמון מעולה בין המודד המבקר והמרכז למיפוי ישראל, רמה מקצועית גבוהה מאוד של המודד המבקר והספקי ביקורת מכובדים שתורמים להיקף הביקורת השנתי של המרכז למיפוי ישראל.

לפני מספר ימים פרסמנו את קול קורא מספר 505, לצורך מינוי מודדים מבקרים. אשמח מאוד אם תגישו את מועמדותכם. שימו לב שמודדים מוסמכים ששימשו בעבר כמודדים מבקרים ופרשו מעיסוק זה מבחירתם, פטורים מלגשת למכרז ומוזמנים לפנות אל מודד מוסמך יצחק פבריקנט סמנכ"ל קדסטר, ולבקש לקבל מינוי חדש.

להלן הקישור למכרז: http://www.mapi.gov.il/Subjects/Cadastre/Pages/tenders.aspx#blank.

הנחיות המנהל לביקורת מפות קדסטר

​ביקורת תכניות לצרכי רישום מבוצעות על ידי המבקרים באגף תצ"ר ובמרחבים שלנו, ועל ידי מודדים מבקרים, ביקורת גושים באגף ה"ק וביקורת גושי קדסטר מבוסס קואורדינטות באגף קמ"ק. בקרוב נתחיל לבצע ביקורות לתשריטים לתיעוד גבולות. התכניות, הגושים והתשריטים הם סוגים שונים של מפות קדסטר. בחודשים האחרונים אנו פועלים כדי ליצור האחדה בדרישות להכנת מפות קדסטר אלו ובתהליכי הביקורת שלהן. במסגרת פעילות זו הכנו טיוטת הנחיות מנהל לביקורת מפות קדסטר, והיא מצורפת; חשוב לנו מאוד לקבל את התייחסותכם לטיוטה. אבקשכם להעביר אותה אל רחל סרנגה בכתובת saranga@mapi.gov.il עד ליום רביעי 23 באפריל 2014.

גרסת pdf להודעות "משולחן המנכ"ל"

פנו אלי מספר מודדים מוסמכים שמעוניינים לשמור את ההודעות שלי במתכונת pdf. מכיוון שיש בעיה בהדפסת הודעת הדוא"ל אצרף מעתה לכל הודעה גרסת pdf. כמו כן, ניתן להוריד מהאתר את גרסאות ה- pdf של ההודעות הקודמות.


לסיום; אבקש לאחל חג נבי שועיב, חג פסחא וחג פסח שמחים וחופשה נעימה לכם ולמשפחותיכם. כבכל שנה וכמו כל משרדי הממשלה, יהיה המרכז למיפוי ישראל סגור במשך חופשת החג וחול המועד של פסח.

המסמכים המצורפים:

1. גרסת הדפסה של הודעה זו.
2. טיוטת הנחיות המנהל לביקורת מפות קדסטר.

 

בברכה,
רונן רגב, מודד מוסמך
מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל