משולחן המנכ"ל מספר 12

תאריך:
05/02/2014
ה' אדר I תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים שלום,

 

החמרת האכיפה

רישיון המדידה ניתן לכם המודדים המוסמכים מתוקף סמכותי בפקודת המדידות, אך חשוב להבהיר: כדי שהרישיון יהיה בתוקף, יש לשלם את אגרת המדידה הדו-שנתית. במאגר המודדים המוסמכים רשומים 1038 מודדים בעלי רישיון. 179 מודדים (כ- 17%) לא שילמו את האגרה; חלקם פטורים מהתשלום וחלקם אינם פעילים, אך ידוע לנו על מודדים שאינם פטורים מהתשלום שלא שילמו את האגרה, ולמרות זאת הם עוסקים במקצוע המדידה.

מודד שיוכח שהוא עובד ללא רישיון תקף יזומן לשימוע אצל הממונה על האכיפה, ותישלל ממנו הזכות לחדש את רישיונו לפרק זמן שייקבע הממונה. בנוסף, בכוונתנו להעביר את רשימת המודדים שרישיונם כן בתוקף לרשויות המקומיות, ועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, משרדי הממשלה וגופים אחרים ולפרסם אותה באתר האינטרנט שלנו, ולהבהיר למוסדות אלו ולציבור שמודד ששמו לא מופיע ברשימה; אין תוקף לחתימתו.

 

mankal5_2_14.jpg 

 

במכתבי הקודם העברתי אליכם קישור לשאלון בנושא עדכון רובד החקיקה, וביקשתי מכם לענות עד יום שישי 31.01.2014. עד כה ענו על השאלון כ- 50 מודדים מוסמכים. השאלון חשוב מאוד ומספר המודדים שענו אינו מספק, ולכן החלטתי להאריך את תקופת המענה עד ליום שישי 14.02.2014. אני קורא לכם להשקיע שעה מזמנכם לטובת עתידנו, ולענות על השאלון. לנוחותכם מצורף הקישור בשנית: 

https://docs.google.com/forms/d/1u-AcX6FRbQ7AhD6Gg4rRuR-w7ieY0eW1oc8hj4nTqrY/viewform

חילופי מנהלים

ברצוני לבשר לכם על מינויו של מודד מוסמך יצחק פבריקנט כממלא מקום סמנכ"ל קדסטר בשנה הקרובה. איציק יחליף את ד"ר יוסף פוראי שמסיים את תפקידו לאחר 11 שנות עבודה פורייה ומלאות הישגים בחטיבת הקדסטר. יוסף ימונה ליועץ בכיר למנכ"ל בנושאים שונים, שחשוב לי מאוד לקדם לפני פרישתו הצפויה לגמלאות במהלך שנת 2015. אני מאחל הצלחה גדולה לאיציק ולמנהלי ועובדי חטיבת הקדסטר.

מערכת TopoCad

​אני שמח להודיע לכם על פתיחת המערכת לשימושכם. המערכת שכתובתה www.topocad.gov.il  מנגישה את כל מאגרי המידע של המרכז למיפוי ישראל בסביבה גאוגרפית: נקודות בקרה, כרטסת גושים, גושים מוסדרים, תכניות לצרכי רישום, צילומי אוויר ועוד. המערכת תשמש בעתיד כפורטל מקצועי דו-כווני, שבו תגישו אתם המודדים המוסמכים רשתות בקרה, תכניות לצרכי רישום וגושי הסדר לאישור, והיא תכלול מרכז התמרות ושירותים מקצועיים נוספים.

כדי להשתמש במערכת יש להירשם מראש אצל קלאודיה אבלגון. תוכלו ליצור קשר עם קלאודיה בכתובת claudia@mapi.gov.il או בטלפונים 03-6231903, 050-6225450.

המערכת היא ייחודית מסוגה ומורכבת מאוד. היא בתחילת דרכה ולכן ייתכנו תקלות בהפעלתה. אבקש את עזרתכם בשיפור המערכת; דווחו בבקשה על כל תקלה ליוסף שגיא מנהל הפרויקט בכתובת yosefs@mapi.gov.il.

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל