משולחן המנכ"ל מספר 11

תאריך:
08/01/2014
ז' שבט תשע"ד

חברי המודדים המוסמכים שלום,

החמרת האכיפה

לצורך ביצוע אכיפה יעילה יותר, פניתי אל ח"כ אורי אריאל שר הבינוי והשיכון, וביקשתי ממנו לאצול עלי את סמכותו מתוקף פקודת המדידות לשלול רישיון למודדים שמבצעים את עבודתם באופן רשלני. השר נעתר לבקשתי, ופרסם את אצילת הסמכות ב-7.01.2014, בילקוט פרסומים 6729 עמוד 2772.

בשנת 2013 הגיעו אל המרכז למיפוי ישראל כ- 20 תלונות על מודדים מוסמכים. כל התלונות נבדקו באופן מעמיק וקפדני, לרבות יציאה לשטח, תשאול גורמים שונים שיכולים לשפוך אור על המקרה (רשויות מקומיות, ועדות מקומיות, מתכננים ועוד) ושימוע למודדים ששגו לכאורה. במחצית מהמקרים הגענו למסקנה שהתלונה מוצדקת, הזהרנו את המודדים ששגו ורשמנו הערה מתאימה בתיקם האישי. משמעות ההערה היא שאם תתקבל תלונה מוצדקת נוספת על המודד, נשקול את שלילת רישיונו.

במקרה אחד מצאנו שהתלונה חמורה והחלטנו לשלול את רישיון המודד. לאחר פרסום שלילת הרישיון בילקוט הפרסומים נפרסם הודעה מתאימה.

ברצוני להבהיר: אני רואה בחומרה רבה ביצוע של עבודות מדידה באופן רשלני או שלא לפני תקנות המדידה, הנחיות המנהל וכל חוק ותקנה אחרים שמשפיעים על עבודתכם, ובכוונתי להחמיר עם הזמן את העונשים למודדים שיפעלו כך. איכות עבודתכם היא ראי המקצוע ועתידו!   

 

מפגש מודדים בנושא תקנות המדידה

כחלק מתהליך החקיקה, הועברה טיוטת תקנות המדידה להתייחסותם של מספר משרדי ממשלה (האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים ורשות מקרקעי ישראל). לאחר סיום סבב ההתייחסויות נעביר את טיוטת התקנות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) להמשך טיפולו. בסיום התהליך יפורסמו התקנות.
כדי לאפשר לכם המודדים ללמוד יותר לעומק על פרק ה - מיפוי וגאואינפורמציה נקיים מפגש במזנון המרכז למיפוי ישראל ביום שלישי 28.01.2014 בשעה 16:00. אני ממליץ בחום להגיע ולהשתתף.

עדכון רובד החקיקה

​אני שמח להודיע לכם שעבודת הצוות המשותף (שמונה מודדים מוסמכים; מחציתם עובדי המרכז למיפוי ישראל, וגילי קירשנר היועצת המשפטית שלנו), סיים את הכנת השאלון לשיתוף הציבור בנושא עדכון רובד החקיקה.

אני מזכיר שמטרת השאלון היא לאפשר לכם, המודדים המוסמכים, להשפיע על עתיד החקיקה בתחומים המקצועיים שבהם אתם פועלים מדי יום. להלן הקישור לשאלון:

https://docs.google.com/forms/d/1u-AcX6FRbQ7AhD6Gg4rRuR-w7ieY0eW1oc8hj4nTqrY/viewform

אני מזמין אתכם לענות על השאלון ולהשפיע על עתיד כולנו ועל עתיד מקצוע המדידות במדינת ישראל. ניתן להשיב לשאלון עד יום שישי 31.01.2014, ל' שבט תשע"ד. במהלך חודש 2.2014 נעבד את תוצאות השאלון ונציג אותן בפניכם, ולאחר מכן נגבש מתווה לעדכון רובד החקיקה, שיפורסם בהמשך.

מודד לשם כבוד

​תזכורת: בכנס המשותף של הטכניון, לשכת המודדים המוסמכים והמרכז למיפוי ישראל שהתקיים בשנה שעברה, התכבדתי להעניק תעודת מודד לשם כבוד למספר מודדים שאינם מודדים מוסמכים, אך הם עוסקים במקצוע שנים רבות ומוערכים מאוד בסביבתם המקצועית.

גם השנה אני מתכוון להעניק תעודות מודד לשם כבוד. אני קורא לכם לשלוח את המלצותיכם עד יום שישי 31.01.2014, אל רחל סרנגה 03-6231908, saranga@mapi.gov.il.

 

בברכה,

רונן רגב, מודד מוסמך

מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל

​​